Lån til ejendomsskat

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke har mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp på Borgerservice eller Biblioteket.

Læs om lån til ejendomsskat

Kommunen kan yde lån til betaling af ejendomsskat, hvis du

  • ejer fast ejendom
  • selv bruger ejendommen til beboelse
  • har friværdi indenfor ejendommens offentlige vurdering

og opfylder mindst én af følgende betingelser

  • modtager pension efter sociallovgivningen
  • modtager efterløn

Ansøgningen foretages digitalt med NemID via linket under HVAD VIL DU-boksen eller under "Selvbetjening Borger"

Sikkerhed for lånet

Vi tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betaler kommunen. Der er ingen omkostninger ved oprettelsen af lånet for dig som låner.

Når lånet, inkl. renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende, tager vi stilling til, om lånet kan fortsætte. 

Renter

Renter beregnes og tillægges lånet hvert år den 31. december; men du skal først betale renterne, når hele lånet skal betales.
Vurderingsstyrelsen fastsætter renteprocenten for et kalenderår ad gangen. For 2019 er renten beregnet som et gennemsnit opgjort med 2 decimaler af den effektive rente på alle udestående realkredit-obligationer for perioden 1.10.2017 til 1.10.2018.
Renten for 2019 udgør herefter 0,88% p.a.

Renten for 2018 er fastsat på samme måde og udgør 1% p.a.

Hvornår skal lånet betales tilbage?

  • Når ejendommen bliver solgt (helt eller delvist)
  • Når låntager flytter (særlige regler ved flytning til plejehjem/institution)
  • Når låntager dør, dog kan ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, overtage lånet

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for 2. rate 2019, som forfalder til betaling den 1. juli 2019, er den 6. juni 2019.

Ansøgningsfristen for 1. rate 2020, som forfalder til betaling den 1. januar 2020, er den 25. oktober 2019.

© 2012 i Esbjerg Kommune