Får du efterløn eller pension, kan du evt. få et lån til ejendomsskat

HVAD VIL DU?

Du skal søge om lånet digitalt med dit NemID.
I Borgerservice og på Biblioteket kan du få hjælp til at søge digitalt, husk blot at tage dit NemID med.

Har du ikke et NemID, kontakt os for at for at få hjælp.

Læs om lån til ejendomsskat

Du kan få et lån til betaling af ejendomsskat, hvis du

  • ejer fast ejendom
  • selv bruger ejendommen til beboelse
  • har friværdi indenfor ejendommens offentlige vurdering

og opfylder mindst én af følgende betingelser

  • modtager pension efter sociallovgivningen
  • modtager efterløn

Du skal søge digitalt med NemID via dette link Søg om lån til betaling af ejendomsskat. (Nyt vindue på Borger.dk)

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for 2. rate 2019, som forfalder til betaling den 1. juli 2019, er den 6. juni 2019.

Ansøgningsfristen for 1. rate 2020, som forfalder til betaling den 1. januar 2020, er den 25. oktober 2019.

Sikkerhed for lånet

Vi tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betaler vi. Der er ingen omkostninger ved oprettelsen af lånet for dig, som låner.

Når lånet, inkl. renter, når op på 95% af skadesløsbrevets pålydende, tager vi stilling til, om du forsætte med at låne til betaling af din ejendomsskat. 

Renter

Vi beregner og tilskriver renter hvert år den 31. december; men du skal først betale renterne, når lånet ophører.
Vurderingsstyrelsen fastsætter renteprocenten for et kalenderår ad gangen. Renten for 2019
er 0,88% p.a.

Renten for 2018 var 1% p.a.

Hvornår skal lånet betales tilbage?

  • Når ejendommen bliver solgt (helt eller delvist)
  • Når låntager flytter (særlige regler ved flytning til plejehjem/institution)
  • Når låntager dør, dog kan ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, overtage lånet
© 2012 i Esbjerg Kommune