Bygge ny erhvervsbygning, bygge til eller ændre anvendelse

HVAD VIL DU?

Læs om opførelse af ny erhvervsbygning, bygge til eller ændre anvendelsen

Du skal søge om byggetilladelse til at opføre en ny erhvervsbygning eller når du ønsker at udvide en eksisterende erhvervsbygning.

Du skal også søge om byggetilladelse, når du vil ændre anvendelse af en eksisterende bygning til erhverv.

Hvor skal jeg søge om byggetilladelse?

Der skal ansøges via BYG & Miljø

Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Byggeservice på telefon 7616 1616.
Du kan også få personlig hjælp i Byggeservice, husk at tage dit NemID med.
 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal vedlægges et fyldestgørende tegningsmateriale der viser omfanget af byggeriet. Det er typisk en situationsplan visende byggeriets placering på grunden samt bygningstegninger for indretning, facader og konstruktion. Tegningerne skal være målfaste og målsatte.

Statiske beregninger for bygningens konstruktion skal som regel også vedlægges.

Desuden skal skemaet "Miljøoplysninger ved byggesag" downloades, udfyldes og vedhæftes ansøgningen i Byg og Miljø.

Hvilke bestemmelser skal overholdes?

Erhvervsbyggeri er omfattet af bestemmelserne i Byggeloven og Bygningsreglement 18.

Byggeri skal desuden overholde eventuelle bestemmelser for den pågældende erhvervstype i Miljøloven.

Der kan også være fastsat særlige bestemmelser i eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer, som ejendommen kan være omfattet af.

Læs mere om din ejendom er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan.

Dispensationer

Såfremt opførelse af byggeri kræver dispensation fra gældende bestemmelser, skal der altid medsendes en dispensationsansøgning.

Tidsfrist

Gyldigheden af en byggetilladelse bortfalder, såfremt byggearbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato.

Gebyr for byggetilladelser

Der betales gebyr for byggetilladelser. Gebyrbladet kan findes i boksen "Læs mere" i højre side.
 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

© 2012 i Esbjerg Kommune