Bygnings- og Boligregistret

Læs om Bygnings- og Boligregistret

Ny og mere detaljeret registrering af erhvervsejendomme i BBR

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme får brev fra SKAT
Fra november 2016 til marts 2017 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i Syd- og Sønderjylland. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendommene til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Fra april 2017 til oktober 2018 fortsætter indsamlingen af oplysninger til BBR i de øvrige landsdele.

BBR Erhvervsservice

For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af oplysningerne om deres erhvervsejendomme har SKAT etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen.

Er du ejer eller administrator af en eller flere erhvervsejendomme skal du ikke selv foretage dig noget, før du bliver kontaktet af BBR Erhvervsservice i SKAT eller får en ny BBR-meddelelse.

Hvad skal oplysningerne bruges til?

De oplysninger, der bliver registreret i BBR, kan blive brugt som en del af grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering af erhvervsejendomme.

BBR bruges i mange sammenhænge

Oplysningerne i BBR bruges både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Ejere og administratorer af erhvervsbygninger bruger oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål eller salg af ejendomme.

……………………………………………………

Fakta

Registreringen af nye og mere detaljerede oplysninger i BBR om erhvervsejendomme berører ca. 250.000 ejere og administratorer i hele landet – de har tilsammen ca. 730.000 erhvervsbygninger.

Hvornår foregår registreringen?

SKAT gennemfører indsamlingen af oplysninger i perioden november 2016 til oktober 2018. Det sker region for region:


 

Syd- og Sønderjylland - november 2016 – marts 2017

Midtjylland - maj 2017 – september 2017

Hovedstadsområdet, Bornholm og Fyn - august 2017 – december 2017

Nordjylland - november 2017 – marts 2018

Sjælland, Lolland og Falster - februar 2018 – juni 2018

• Opsamling på uafsluttede sager i hele landet - juli 2018 – oktober 2018.

 

Ajourføring

SKAT står for kontakten til ejere og administratorer i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme. Ajourføringen af oplysninger i BBR sker herefter i kommunen, hvor erhvervsejendommen ligger. Når ajourføringen er gennemført får ejer eller administrator en opdateret BBR-meddelelse.

Se SKATs hjemmeside
www.skat.dk/bbr

Har du fået brev fra SKAT vedr. registrering af erhvervsejendomme i BBR, kan du kontakte BBR Erhvervsservice i SKAT på 72 22 28 47.

 

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et register, der indeholder oplysninger om grunde, bygninger på grunde samt enheder i bygninger.

Lovgivning

Registret udarbejdes efter Lov om bygnings- og boligregistrering.

Anvendelse

Registret danner bl.a. grundlag for den offentlige ejendomsvurdering. Det er derfor af stor vigtighed, at oplysningerne i registret er korrekte. Desuden bliver oplysningerne i registret anvendt ved så godt som alle handler af fast ejendom og af alle låneinstitutioner.

BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse indeholder en sammenskrivning af de oplysninger, der er registreret for en grund og den(de) bygninger, der ligger på grunden samt den(de) enheder, der ligger i bygningen.

BBR-meddelelser bliver automatisk udsendt i følgende situationer:

  • Når Kommunen har foretaget rettelser af de registrerede oplysninger
  • Ved ejerskifte
  • Ved afslutning af byggesager, hvis det udførte byggearbejde bevirker ændringer af de registrerede oplysninger
  • Helt eller delvis nedrivning af bebyggelse
  • Opdeling af lejligheder

Ukorrekte oplysninger

Bliver Kommunen opmærksom på fejloplysninger i registret eller gjort opmærksom herpå af ejeren, rettes oplysningerne, og en ny BBR-meddelelse sendes til ejeren. Ejeren af en ejendom har i henhold til BBR-loven pligt til at sørge for, at de registrerede oplysninger er korrekte. Dette gøres via bbr.dk

Se evt. en vejledning til bbr.dk her

Den Offentlige Informationsserver

Den Offentlige Informationsserver (forkortet OIS) indeholder og stiller ejendomsdata til rådighed for borgere, ejendomsejere og datadistributører.

 

Er din bolig elopvarmet ?

Hvornår er min bolig elopvarmet ?

Det er den når boligen overvejende opvarmes via elradiatorer, elpaneler, varmepumpe, jordvarmeanlæg og lign. Det er et krav at det  fremgår af din BBR-meddelelse  at boligen er elopvarmet. BBR-meddelelsen kan ses her bbr.dk

Kontakt dit elselskab

Er din bolig elopvarmet men ikke registreret hos dit elselskab skal du kontakte elselskabet. Er dit elselskab SYD ENERGI kan du blive registreret her

Hvor meget bliver min elpris reduceret ?

Hvis din bolig er elopvarmet kan du få reduceret elafgiften for den del af det årlige forbrug der ligger over 4000 kWh.

Reduktionen er fra 01-05-2018 på ca. 0,82 kr. (inkl. moms) pr. kWh.

Hvis dit årsforbrug f.eks. ligger på 10.000 kWh. kan du få reduceret elafgiften med:

10.000 kWh - 4.000 kWh  =  6.000 kWh x 0,82 kr. =  4.920 kr.

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice/BBR (NemId)

 

Læs mere

© 2012 i Esbjerg Kommune