Jeg vil bygge om i min bolig

Læs om ombygninger i boliger

Du kan gennemføre ombygninger i lavt boligbyggeri (parcelhus, rækkehus m.v.), uden byggetilladelse, hvis der ikke sker en udvidelse af arealet eller en ændring af anvendelsen.

Selvom disse ombygninger kan gennemføres uden byggetilladelse, skal ombygningsarbejderne overholde bestemmelserne i Bygningsreglement 18.

Fritagelse for ansøgning om byggetilladelse gælder hovedsageligt også for ændring af tagbelægning og facader, medmindre en bestemt facade/tagdækning er fastsat i lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration.

Ønsker du at udvide arealet eller ændre anvendelse skal du søge om tilladelse.

Find oplysninger om din ejendom

Læs mere om din ejendom er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan på Byg & Miljø: https://www.bygogmiljoe.dk/.

Følg linket og indtast din adresse i boksen "Indtast adresse"

Herefter kan du få informationer om blandt andet:

  • Gældende lokalplaner
  • Fredning
  • Forurening
  • Beskyttet natur

Du kan få oplysninger om tinglyste deklarationer på tinglysning.dk

 

Dispensationer

Hvis en ombygning kræver dispensation fra gældende bestemmelser, skal du altid indsende en dispensationsansøgning.

Ombygningsarbejdet må ikke påbegyndes, før du har fået besked om der kan gives dispensation.

Dispensationer ansøges via https://www.bygogmiljoe.dk/

Underretning til BBR-myndigheden

Såfremt en ombygning medfører ændringer i de registrerede oplysninger i Bygnings- og Boligregistret skal der gives besked til BBR-Myndigheden.

Ændringerne kan være f.eks. antal værelser, antal toiletter, antal badeværelser og ny tagbelægning. 

Du kan skrive til BBR på plan@esbjergkommune.dk

Gebyr

Der betales gebyr for behandling af dispensationsansøgninger.

Gebyrer kan ses i højre side i boksen "Gebyrblade".


 

 

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

© 2012 i Esbjerg Kommune