Bygge ny bolig eller bygge til bolig

Læs om opførelse af ny bolig eller bygge til bolig

Du skal søge om byggetilladelse til at opføre en ny bolig - parcelhus, rækkehus, kædehus og dobbelthus. Det gælder også, når du ønsker at udvide din eksisterende bolig.

Hvilke bestemmelser skal overholdes?

Fra 1. juli 2018 gælder Bygningsreglementet 2018 BR18.

Oplysninger om gældende lovgivning og krav til byggeri kan findes på http://bygningsreglementet.dk/ eller ved henvendelse til Esbjerg Kommune, Byggeri her.

Endvidere kan der være fastsat særlige bestemmelser i eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer, som ejendommen kan være omfattet af.

Find informationer om din ejendom

Læs mere om din ejendom er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan på Byg & Miljø.
Følg linket og indtast din adresse i boksen "Indtast adresse".

Her kan du få informationer om blandt andet:

  • Gældende lokalplaner og kommuneplanens rammedel
  • Fredning
  • Forurening

Du kan få oplysninger om tinglyste deklarationer på tinglysning.dk

Oplysninger omkring fredede fortidsminder, skovbyggelinjer m.v. iht. naturbeskyttelsesloven kan findes på Esbjerg Kommunes WebKort.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg & Miljø

Ansøgningen vedlægges følgende tegningsmateriale:

  • En situationstegning med angivelse af byggeriets placering på grunden, mål, afstand til skel m.m.
  • En plantegning med mål og husets indretning.
  • En facadetegning med angivelse af højde, det skrå højdegrænseplan, terræn m.m.
  • Materialebeskrivelse af tag og ydervæg.
  • Koteangivelser ved nye bygninger.

Dispensationer

Såfremt opførelse af byggeri kræver dispensation fra gældende bestemmelser, skal der altid medsendes en dispensationsansøgning.

Hvor skal jeg søge om byggetilladelse?

Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg & Miljø

Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Byggeservice på telefon 7616 1616.
Du kan også få personlig hjælp i Byggeservice, husk at tage dit NemID med.
 

Gyldigheden af en byggetilladelse bortfalder, hvis byggearbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato.

Gebyr

Der skal betales gebyr for en byggetilladelse. Du kan læse mere om gebyrer i boksen til højre.


 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

© 2012 i Esbjerg Kommune