Beboerindskudslån

HVAD VIL DU?

Du skal søge om lånet digitalt med dit NemID.
Borgerservice kan du få hjælp til at søge digitalt, husk blot at tage dit NemID med.

Har du ikke et NemID, kontakt os for at for at få hjælp.

Har du brug for et lån for at betale dit indskud?

Hvis du skal flytte ind i en boligforeningslejlighed og ikke selv har mulighed for at betale indskuddet, kan du måske få et lån.

Skal du flytte fra Esbjerg til en anden kommune, er det i den nye kommune du skal søge.

Lånet er på hele indskuddet, men ikke første måneds husleje.

Hvis du er særligt økonomisk vanskeligt stillet, kan du søge om hjælp til første måneds husleje på siden Økonomisk hjælp (Ny side åbner)

 • Domea
 • DAB/EAB
 • Boligkontoret Danmark/Ribe Boligforening
 • Arbejdernes Boligforening
 • Boligforeningen Fremad
 • Ungdomsbo
 • Boligforeningen 32
 • Varde Boligadministration
 • A.B. Vejen Byggeselskab
 • Bramming boligforening
 • Esbjerg Kommunes Ældreboliger

 • Lejligheden skal være bygget og taget i brug efter 1. april 1964. (dette kan boligforeningen oplyse dig om den er)
 • Lejligheden skal have sit eget selvstændige køkken. Fx har nogle ungdoms -og studieboliger ikke eget køkken.
 • Den samlede indkomst (før skat) for alle der skal bo sammen med dig, må ikke være mere end 246.000 kr. årligt (2019)
  Hvis du har børn, må du lægge 43.200 kr. (2019) til den samlede årlig indkomst pr. barn, dog max for 4 børn.
 • Du skal kunne betale huslejen i den tilbudte lejlighed, og huslejen må ikke være på mere end halvdelen af indkomsten (vi giver faktisk en del afslag fordi ansøger ikke vil kunne klare lejen selvom indtægten er dobbelt så høj som huslejen)
 • Du må ikke have en formue på over 10.000 kr. + indskuddet (opsparing, værdi af bil, smykker mv.)
 • Du må ikke have et tidligere indskudslån, hverken hos Esbjerg eller andre kommuner.
 • Lejligheden må max have et værelse mere, end antallet af dem som skal bo i lejligheden. Fx hvis I er 2 personer, må det max være en 3 værelses lejlighed.
 • Der skal være en god grund til at du er nød til at flytte. Det er en vurdering, som sagsbehandlerne laver, skriv derfor årsagen til at du skal flytte

Ud over boligforenings lejligheder, kan der gives lån til nogle bestemte boligtyper til ældre og handicappede. Der er også en række særlige regler for bl.a. flygtninge og for unge uddannelsessøgende i boligforeningslejligheder, der bor i en fælles lejlighed. 

Hvis du er i tvivl om du opfylder betingelserne, kontakt os gerne for at høre hvad dine muligheder er, også inden du søger.


Du kan få et afslag på din ansøgning om lånet, selvom din husstands indkomst ligger under grænsen. Det kan ske i forskellige tilfælde hvis:

 • Du har opsparing eller en form for formue, du kan betale indskuddet med,
 • Din indtægt kun rent midlertidigt ligger under indkomstgrænsen
 • Du allerede bor i en tilfredsstillende bolig i samme kommune eller byområde.
 • Lejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst.
 • Du har ikke tilbagebetalt et tidligere indskudslån.
  Der er dog særlige tilfælde, hvor du alligevel ikke skal have afslag, selv om du ikke har tilbagebetalt et tidligere lån. Vi har, som udgangspunkt, pligt til at give et nyt lån, selv om du ikke har tilbagebetalt et tidligere beboerindskudslån, hvis du er, eller der er stor risiko for at du blive sat ud af din bolig, fordi du ikke har kunne betale husleje.
 • Indtægten er over grænsen
 • Lejligheden er for stor eller for dyr i forhold til indtægten
 • Lejligheden er ibrugtaget før 1/4 1964

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om afslag på ansøgning om lån.


Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligforeningen.

Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år efter du har fået lånet.

Når de første fem år er gået, begynder der at komme renter på dit lån, og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode.
Renten er på nuværende tidspunkt 4,5 pct. af restgæld. Tilbagebetalingsperioden afhænger af, hvilken type bolig du bor i:

 • Hvis du bor i lejlighed, skal du tilbagebetale lånet i løbet af 10 år.
 • Hvis du bor i et enkeltværelse, skal du tilbagebetale lånet i løbet fem år.

Når du flytter fra din bolig, overføre boligforeningen indskuddet til os. og du vil normalt få en regning på restgælden eller få udbetalt overskuddet, typisk på din fraflytningsregning.

Kontakt os gerne hvis du vil vide mere om tilbagebetaling af lån til beboerindskud.


Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, skal du klage til os inden fire uger. Vi vil så genvurdere afgørelse inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

Du kan klage pr. telefon, sende eller aflevere en skriftlig klage.

Hvis vi fastholder vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.


© 2012 i Esbjerg Kommune