Jordvarme

Ønsker du at ændre, udvide eller etablere et jordvarmeanlæg skal du indsende en ansøgning eller en anmeldelse til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø.

Ansøgningen/anmeldelsen skal som minimum indeholde de oplysninger der er nævnt i henholdsvis bilag 1 eller bilag 2 til jordvarmebekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg gælder for alle typer af jordvarmeanlæg, hvor jorden anvendes som varmekilde. Varmeoptagelsessystemet er en væske bestående af vand tilsat et godkendt kølemiddel.

Jordvarmeanlæg kan være udført med typegodkendte jordslanger gravet ned under terræn, eller udført med en eller flere boringer.

  • Terrænnært anlæg: Typegodkendte slanger der er gravet/boret ned i en dybde på højst 5 m
  • Dybt anlæg: Anlæg med en eller flere boringer, udført med boreudstyr, og gravede jordvarmeanlæg dybere end 5 m under terræn

Hvis du ønsker at etablere et dybt anlæg, anbefales det at du kontakter Natur & Vandmiljø inden ansøgningen indsendes.

Færdigmelding og egenkontrol

Når jordvarmeanlægget er etableret, skal der indsendes en færdigmelding til Natur & Vandmiljø, som sørger for at oplysninger om ejendommens varmekilde på BBR ajourføres.

Efter 1. driftår, skal ejer af et jordvarmeanlæg lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Ejer skal gemme resultatet i 10 år, og efter anmodning stille resultatet til rådighed for kommunalbestyrelsen.

Uheld med jordvarmeanlæg

Hvis ejeren/brugeren konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal der straks træffes egnede foranstaltninger til at bringe et evt. udslip til ophør.

Natur & Vandmiljø skal herefter straks underrettes med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe udslippet til ophør.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune