Vandforsyningsplan 2016

Esbjerg Kommune har vedtaget en ny vandforsyningsplan. Planen erstatter de tidligere vandforsyningsplaner for sammenlægningskommunerne.

Planen kan hentes herunder og består af en tekstdel med tilhørende bilag.

Planens indhold

Vandforsyningsplanen er en sektorplan som f.eks. spildevandsplanen og omhandler den generelle vandforsyning i kommunen, dog primært drikkevand og mindre ikke-almene indvindinger. Markvanding reguleres ikke i planen.

Med en vandforsyningsplan søges sikret, at

  • vandværkerne fungerer tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, 
  • ledningsnettet udbygges 
  • der opnås en god forsyningssikkerhed.

Vandforsyningsplanen indeholder bl.a.

  • retningslinjer for vandforsyningsområdet
  • en prognose for vandbehovet
  • en teknisk beskrivelse af de enkelte vandværker 
  • en plan for, hvilke handlinger, der skal udføres for at opnå målsætningerne.

Vandforsyningsplanen anvendes som det overordnede plan- og beslutningsgrundlag i kommunen.

Planen indeholder retningslinjer, som fastlægger kommunens ageren over for områdets vandværker, borgere og erhverv. Planlægningsmæssige retningslinjer er ikke retsligt bindende for borgere og erhvervsvirksomheder. Derimod er kommunens afgørelser truffet på baggrund af vandforsyningsplanen bindende.

Hent planen

Vandforsyningsplan 2016 for Esbjerg Kommune (PDF)

Bilag 1-4 for Vandforsyningsplan 2016 (PDF)

Bilag 5: link til indvindingsoplande m.m. på interaktivt kort

 

 

 

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune