Havevanding og vand til dyr

Læs om havevanding og vand til dyr

Hvis du er tilsluttet vandværk, har du lov at bruge vandet i haven, hvis vandværket ikke har meddelt andet. Du betaler for mængden.

Hvis du selv vil indvinde vand, skal du have en tilladelse til at etablere en boring og indvinde vand fra den, uanset hvad boringen skal bruges til.

Om der kan gives tilladelse afhænger typisk af beliggenheden, typen af indvindingsformål og de generelle beslutninger, kommunalbestyrelsen har taget. Spørg Natur & Vandmiljø i hvert enkelt tilfælde.

Der gælder særlige regler for indvinding til erhverv (markvanding). Dem kan du se under Erhverv, Markvanding.

Har du allerede en brønd eller boring, som du gerne vil bruge?

Hvis du har en brønd eller boring, som ikke længere bruges til drikkevand, har du ikke automatisk ret til at beholde den. Boringen skal sløjfes af en brøndborer med A- eller B-bevis. Alternativt kan du søge om tilladelse til indvinding af vand til havevanding eller dyrehold. Brug ansøgningsskemaet til vandindvinding fra eksisterende boring.

Ønsker du en ny boring?

Hvis du ønsker at etablere en boring, skal du udfylde ansøgningsskemaet til vandindvinding fra ny boring og indsende det til Natur & Vandmiljø. I nogle områder gives der ikke tilladelse til nye boringer. Spørg hos Natur & Vandmiljø. Hvis du får tilladelse, skal boringen etableres af en brøndborer med A- eller B-bevis.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune