Hjælp fisken i dit vandløb

Du nyder måske at lufte hunden eller gå en tur med ungerne langs dit lokale vandløb. På de næste sider får du konkrete tips til, hvordan du kan være med til at sørge for, at det bliver ved med at være et dejligt område at færdes i – også i fremtiden.

Husk

  • Vejristen er kun til regnvand.

  • Skyl vaskevand ud i vask eller gulvafløb.

  • Aflevér maling, olie og kemikalierester på din genbrugsplads eller i den røde miljøkasse.

Kemi skader livet i vandløbet
I det område hvor du bor, er der separatkloakeret. Det vil sige, at spildevand fra toilet og vask ledes til renseanlæg, mens vand fra veje, fliser og tagenes nedløbsrør løber urenset ud i det lokale vandløb. Derfor er det ikke længere en god idé at vaske din bil ude på vejen eller tømme spanden med beskidt vand ud i vejristen, når du har renset dine malerpensler. Her og nu tager dyr og planter i dit nærområde skade. På lang sigt kan kemikalier og olierester sive ned i undergrunden, hvor vi henter vores drikkevand.


Når du vasker bil
Brug så vidt muligt en vaskehal; her ledes vaskevandet til renseanlæg. Læs mere på www.vaskbilmedomtanke.nu.

Hvis du selv vil vaske bilen, anbefaler vi, at du enten kun bruger vand eller en miljømærket autoshampoo. Brug spand, børste og haveslange, og foretag vasken på et sted, hvor vaskevandet ikke løber i vejristen. Undgå skrappe specialmidler. Undgå også højtryksrenser især på undervognen, her kan du nemlig spule olierester ud, og det er skidt for miljøet

 

Når du vasker havemøbler og træterrasser
Som regel er miljømærket grundrens nok til at rengøre havemøbler og træterrasser. Undgå at anvende klor, Rodalon eller andre kemikalier. Det brugte vaskevand kan du hælde i gulvafløbet eller vasken i bryggerset.

Når du vasker vinduer
Hæld det overskydende vaskevand i gulvafløbet eller vasken i bryggerset.

Når du fjerner mos fra tag, mure og fliser
Tænk dig om en ekstra gang, inden du beslutter dig for at fjerne mos eller alger fra tag, mure eller fliser – det er i de fleste tilfælde helt uskadeligt og kun et æstetisk problem. Behandling kan beskadige overfladen og give risiko for endnu mere mos og alger.
• Mospuder kan du ofte fjerne med håndplukning eller blid afbørstning.
• Fjern algevækst med vand og en blød børste.
• Kom opfejet mos og alger i den grønne havespand eller kør det på genbrugspladsen.
• Husk også at rense tagrender og sandfang, hvor mos og sand kan samle sig.
OBS! Hvis dit tag er af eternit, er det en god idé at kontakte en fagmand.

Når du renser pensler
Hvis malingen eller træbeskyttelsen er vandbaseret, kan du vaske pensler og ruller i vasken eller et andet afløb i huset. Brug brun sæbe eller penselrens til rengøring af oliebaseret maling. Har du brugt penselrens eller terpentin, skal du hælde det tilbage i emballagen eller i et glas med skruelåg og med tydelig angivelse af indhold. Aflevér det på genbrugspladsen eller i den røde miljøkasse.
 

Når du tømmer badebassin med klor
Hvis du anvender klor i dit badebassin, anbefaler vi, at du tømmer bassinet gennem en vask eller gulvafløb, fordi klor er giftigt for både dyr og planter.

 

Når du skal af med kemikalier
Aflevér rester af sprøjtemidler, myregift, gødning og andre lignende stoffer på genbrugspladsen eller i den røde miljøkasse.

Ring 112 ved udslip
Hvis du ser noget unaturligt i vandløbet, f.eks. en farvet væske eller døde fisk, så ring straks 112 – så miljøberedskabet kan tilkaldes – og ring også til Industrimiljø på 76 16 16 16 inden for Esbjerg Kommunes åbningstid.
 

Se den sjove og illustrative lille tegnefilm omkring regnvandskloakken her.

Du kan desuden se hele vores pjece Hjælp fisken i dit vandløb her.

Kontakt

Teknik & Miljø
Miljø
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
tlf. 76 16 16 16

miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune