Spildevand

Spildevandet i Esbjerg Kommune renses på 13 renseanlæg. Langt det meste spildevand renses på Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune