Anmelde rotter

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du kontakte Din Forsyning på tlf. 74 74 74 74 eller få hjælp på Borgerservice og Biblioteket.

Læs om rottebekæmpelse

Ved mistanke om rotter skal du anmelde det via ovenstående link. Efter anmeldelse modtager du et kvitteringssvar og du får mulighed for at vedhæfte et billede (af et rottehul eller lign.).

Følgende gælder for rotteanmeldelse i:

  • Indendørs hvor mennesker risikerer at komme i kontakt med rotter, institutioner, fødevarevirksomheder og på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, vil der komme besøg af en rottebekæmper hurtigst muligt og senest dagen efter anmeldelse (ved anmeldelse inden kl. 11 samme dag).
     
  • Udendørs, eller i lokaler hvor der ikke er risiko for kontakt til personer, vil du indenfor 8 dage (som regel hurtigere) få besøg af en rottebekæmper,
     
  • Landzone - der kører to gange ugentligt (dag til dag ved rotter indendørs). I området Ribe køres der mandag og onsdag og  Esbjerg/Bramming køres der tirsdag og torsdag. Du vil blive kontaktet inden besøget.

     

Ved spørgsmål til anmeldelse eller bekæmpelse af rotter kan du kontakte Din Forsyning på tlf.: 74 74 74 74

Udgifterne til bekæmpelsen er betalt over ejendomsskatten, hvad enten det drejer sig om private, virksomheder eller offentlige institutioner mm.. Der vil ikke blive opkrævet yderligere ifm. bekæmpelse.

Udgiften til udbedring af de skader som rotterne forvolder på en ejendom, samt udgiften i forbindelse med skader på ejendommens kloakanlæg, skal afholdes af ejeren.

Ejendomme i landzone med erhvervsdyrehold eller plantedrift får besøg hver år. Bekæmpelse af rotter i øvrig landzone, byzone og sommerhusområder sker kun, hvis der sker anmeldelse af rotter.

Kun autoriserede rottebekæmpere må bekæmpe rotter med kemiske midler, derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

Kontakt

Teknik & Miljø
Industrimiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
Fax. 76 16 13 19

miljo@esbjergkommune.dk

 

© 2012 i Esbjerg Kommune