Tagrensning

Det er ulovligt at højtryksspule asbestholdige tagplader.

Arbejdstilsynet har fastlagt en række regler, som også gælder private husejere ved rengøring af deres egne hustage af asbest.

Hvis du vil klage over nogle, der højtryksspuler et tag, skal du straks mens arbejdet er i gang, kontakte Arbejdstilsynet, tlf. 70 12 12 88

Hvis du har et hus med eternittag og ønsker at rengøre eller rense taget, er det vigtigt, at du finder ud af, om der er asbest i pladerne.

Hvordan finder du ud af, om der er asbest i tagpladerne?

Asbestholdige bølgetagplader måtte sælges indtil 1987, men der er importeret asbestholdige plader efter 1987. Tagpladerne har et nummer på forsiden, som oftest angiver, om pladen indeholder asbest.

  • Hvis produktionsnummeret begynder med 4 eller 5, er der tale om et produkt uden asbest.
  • Hvis produktionsnummeret derimod begynder med 0 eller 1, er der tale om et produkt med asbest.
  • Hvis der ikke er et produktionsnummer, må du gå ud fra at det indeholder asbest.

Hvordan er reglerne?

Private må ikke selv højtryksspule et asbestholdigt eternittag.

Professionelle firmaer kan få dispensation til at højtryksspule asbestholdige eternittage, hvis de anvender godkendt udstyr. Dette skal de kunne dokumentere.

To ting skal være opfyldt:

  • Udstyret skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Højtryksspuler med afskærmning samt opsamling og filtrering af spulevandet er godkendt udstyr.
  • Firmaer som udfører arbejdet skal have en dispensation fra Arbejdstilsynet.

Hvis du ønsker selv at rense taget, kan du en bruge en blød børste og vandslange. Det skyldes, at der ved anvendelse af dette udstyr ikke afgives asbestfibre. 

Kommunen anbefaler, at du anvender et professionelt firma til afrensningen, men du skal altid sikre dig, at de opfylder kravene. Bed om at se deres dispensation.

Hvorfor er asbest farligt?

Ved højtryksspuling af asbestholdige tagplader, kan der afgives asbestfibre, som er farlige at indånde. Hvis der anvendes det korrekte udstyr som beskrevet ovenover, så anses tagrensning ikke for at være støvende.

Hvordan skal asbestholdigt affald håndteres?

Gå til siden om håndtering af affald med asbest

Hvad med vaskevandet?

Vaskevand med asbest skal filtreres inden det ledes til spildevandskloakken. Det sørger det godkendte firma for.

Hvis tagvandet normalt løber til regnvandsledningen ( i separatkloakerede områder) skal det i stedet ledes til spildevandskloakken.

Læs mere om regnvandsledningen

 

KONTAKT

Arbejdstilsynet

tlf. 70 12 12 88

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Industrimiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 19
miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune