Støj

For at undgå problemer og gener i forbindelse med støj, har vi udgivet pjecen ”Vis hensyn – tænk når du støjer”,

Det er en vejledning i hvordan der kan vises hensyn til naboen før der begyndes på støjende aktiviteter. Pjecen er tænkt som en opfordring til naboer om, at tale sammen før der opstår en konflikt.


Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø Kommuner:

Skal du afholde et udendørs musikarrangement eller lignende har vi lavet en ny forskrift hvor du kan finde god vejledning om gældende regler, se forskriften her.

 

GENERET AF STØJ

Hvis du er generet af støj fra en virksomhed eller andre støjende aktiviteter er det bedste at indgå en dialog med den der forårsager problemet. Det er som regel den hurtigste og letteste måde at finde en fornuftig løsning på problemet, og Esbjerg Kommune vil som udgangspunkt altid opfordre til direkte dialog inden myndigheden inddrages.
Mange gange kan en mindre ændring i arbejdsgang eller tidspunkt for den støjende aktivitet, fjerne eller reducere problemet væsentligt.
Hvis problemet udvikler sig til en konflikt som ikke kan løses af parterne selv, kan der sendes en klage til kommunen.
Det vil lette sagsbehandlingen for kommunen hvis du oplyser hvem du er (navn, adresse og telefonnummer) og hvem /hvad der klages over ((virksomhed, person eller forening) navn adresse og telefonnummer)). Derudover er det en god ide hvis klagen indeholder en nøjagtig beskrivelse af problemet og dets omfang, dvs. hvor længe har problemet stået på, hvornår og hvor længe af gangen. Endelig bør den dialog du har haft, inden klagens afsendelse, også beskrives. 
En klage over støj sendes til kommunen.
Du kan også sende en mail til miljo@esbjergkommune.dk
Hvad sker der, når kommunen modtager din klage
1.     Kommunen kvitterer for modtagelse af din henvendelse, senest 7 arbejdsdage efter den er modtaget.
2.     Din klage sendes til den, der klages over, med henblik på at få en udtalelse om problemet fra sagens anden part. Der gives typisk en frist på 14 dage for at give kommentarer til sagen.
3.     Hvis der modtages kommentarer til sagen, fra sagens anden part, vil du modtage en kopi af denne.
4.     Sagens videre forløb fastlægges.

Kontakt

Teknik & Miljø
Industrimiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 19
miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune