CO2 og klima

Kommune som geografisk område udledte i 2011 i alt 1,19 mio. tons CO2 til atmosfæren.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune