Bål

Vejledning for afbrænding af bål:
Generelt er der afbrændingsforbud hele året i Esbjerg Kommune, men du må f.eks. godt afbrænde mindre bål og Sct. Hans bål i henhold til vejledning for afbrænding for private borgere i Esbjerg Kommune.

Andre undtagelser gælder for afbrænding i forbindelse med skovbrug, landbrug og naturpleje. Læs mere i vejledning for afbrænding for skovbrug, landbrug og naturpleje.

 

Ønskes der at tændes bål på Esbjerg Kommunes arealer, skal der altid søges om det særskilt hos Vej & Park. Ansøgningen, indeholdende dato og sted for afbrændingen, sendes på mail til vejogpark@esbjergkommune.dk eller Esbjerg Kommune, Vej & Park, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Kontakt

Teknik & Miljø
Industrimiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 19
miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune