Akut forureningsuheld

En akut forurening er en forurening, hvor det, for at begrænse forureningens udbredelse, er nødvendigt straks at gennemføre en afværgeforanstaltning f.eks. ved at fjerne jord.

Forureningen kan stamme fra f.eks. virksomheder, olietanke, landbrug, tankbiler, renseanlæg eller skibe.

Eksempler på akutte forureninger: 

 • Røret fra en olietank eller selve olietanken springer læk.
 • Olieleverandøren overfylder en olietank.
 • Spild af eksempelvis gylle, mælk, olie eller kemikalier, så det kommer ud på jorden, i vandløb, søer eller havet.


Hvad gør jeg, hvis jeg opdager en akut forurening?

 • Forsøg at stoppe uheldet eller udbredelsen af denne

 • Ring derefter straks til alarmcentralen på 112


Inden du ringer, skal du være klar til at besvare følgende spørgsmål:

 • Dit eget navn, adresse og telefonnummer 
 • Forureningsstedet
 • Forureningens art og om muligt dens omfang
 • Forureningskilden, hvis det er muligt


Alarmcentralen sørger for at rekvirere Beredskabet, og Beredskabet har mulighed for at tilkalde miljømæssig bistand hos Miljø.

Som virksomhed skal du efterfølgende selv kontakte Miljø på tlf. 76 16 16 16

Selv en kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet, så du kan være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger ved at anmelde forureningen så hurtigt som muligt.

Tegn på forurening kan bl.a. være: 

 • Oliehinde
 • Lugt
 • Ændret farve af jord/vand
 • Døde fisk

Vigtigt: Gylle, ajle, møddingsvand, mælk og ensilagesaft må under ingen omstændigheder udledes til vandløb og søer, eller så tæt på disse, at afløb/udstrømning dertil risikeres.

Kontakt

Teknik & Miljø
Industrimiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 19
miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune