Natur & Vandmiljø kan hjælpe dig indenfor områderne:

Ved at klikke på et navn i listen herunder finder du personens tlf. nr. og arbejdsopgaver.

E-mails bedes sendes til miljo@esbjergkommune.dk
 

Område Emne Faggruppens medlemmer

Landbrug
Minkfarme

Miljøgodkendelser
Miljøtilladelser
Arealanmeldelser
Anmeldeordning (§19)

Pia Caspersen
Annie Lillie
Karen Brink Nielsen
Thomas Løkkebø
Christian D. Andersen
Laurids Knudsen

Landbrug
Minkfarme
Tilsyn
Anmeldesager (§31&32)
Anmeldeordning (§19)

Lars Waldemar
Sanne F. Hoffmann

Jord Olietanke
Jordvarme
Birte Høeg
  Jordflytning
Jordforurening
Områdeklassificering
Byggeri på forurenede grunde
Lisbeth Tygesen
Private spildevandsanlæg
i det åbne land
Esbjerg området
Ribe området
Grimstrup området
Birte Høeg
  Fanø Kommune
Bramming området
Annie Lillie
Overfladevand Okker
Indsatsplanlægning
Udledning
Johannes Lomborg
Lars Waldemar
Vandløb

Vandløbsloven
Vandløbsvedligehold

Vandplaner
Vandområdeplaner
Projekter

Anne Christine Bang
Jørn Lausen
Mette B Mouridsen
Ole Juul Pedersen
Signe W Søndergaard
Thomas Winther Jepsen
Tine Baatrup
Tomas Jensen

Grundvand Grundvand
Drikkevand
Indsatsplanlægning
Badevand
Svømmebade

Bodil Sejer
Else L. Starup
Jakob Top Jørgensen
Joan Nørrevang

Natur Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Natura 2000

Carsten Callisen
Casper S. Jensen
Maja Møholt
Martine Olesen Minter
Mette S. Rasmussen
Mette K. Due
Mikkel Frederiksen
Peer Kammer Hansen

 

 

Navn Tlf. nr Opgave
Henrik Kikkenborg 76 16 51 35 Kontorleder
Anne Christine Bang 76 16 15 62

Vandløbsmyndighed v. Esbjerg, Fanø og Alslev Å.

Annie Lillie 76 16 51 42 Landbrug og minkfarme:
Miljøgodkendelser og -tilladelser
Private spildevandsanlæg
Birte Høeg 76 16 51 38

Jordvarme
Private spildevandsanlæg
Privat tilslutning til kloak
Olietanke
Afbrænding af affald i åben land
Henkastet affald i åben land

Bodil Sejer 76 16 51 37

Vandindvinding til mark, have og dyr
Drikkevand hos enkeltindvindere
Badevand
Svømmebade

Carsten Callisen 76 16 51 26 Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Natura 2000
Casper S. Jensen 76 16 51 20 Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Natura 2000
Christian Damgaard
Andersen
76 16 51 24 Landbrug og minkfarme:
Miljøgodkendelser og -tilladelser
Else L. Starup 76 16 51 40 Drikkevand
Vandværker
Badevand
Svømmebade
Jakob Top Jørgensen 76 16 51 32 Vandindvindinger til industri og
vandværker.
Indsatsplanlægning for
beskyttelse af grundvand
Joan Nørrevang 76 16 51 28 Vandindvinding til mark, have og dyr
Johannes Lomborg 76 16 51 34

Indsatsplanlægning: overfladevand
Udledning til recipienter
Okker

Jørn Lausen 76 16 15 27 Vandløbsvedligehold
Kontakt til entreprenører vedr. vedligehold af vandløb.
Opmålinger af vandløb
Karen Brink Nielsen 75 16 51 36 Landbrug og minkfarme:
Miljøgodkendelser og -tilladelser
Lars Waldemar 76 16 51 39 Landbrug og minkfarme: tilsyn
Okker
Indsatsplanlægning: overfladevand
Laurids Knudsen 76 16 51 21 Landbrug og minkfarme:
Miljøgodkendelser og -tilladelser
Lisbeth Tygesen 76 16 51 33 Jordflytning
Områdeklassificering
Jordforurening
Olietanke
Martine Olesen Minter (orlov) 76 16 51 20

Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Natura 2000

Maja Møholt 76 16 51 43 Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Natura 2000
Mette B. Mouridsen 76 16 05 11 Vandløb
Mette K. Due (delvis orlov) 76 16 51 30 Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Natura 2000
Mette S. Rasmussen 76 16 51 25 Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Natura 2000
Mikkel Frederiksen 76 16 51 46 Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Natura 2000
Ole Pedersen 76 16 15 31

Vandløbsmyndighed for Kongeåen med tilløb, og Darum Bæk med tilløb. Tilsyn.

Pia Caspersen 76 16 51 41 Landbrug og minkfarme:
Miljøgodkendelser og -tilladelser
Peer K. Hansen 76 16 51 29 Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Natura 2000
Sanne F. Hoffmann 76 16 51 22 Landbrug og minkfarme: tilsyn
Signe W Søndergaard 76 16 07 24 Vandløb
Thomas Løkkebø 76 16 51 23 Landbrug og minkfarme:
Miljøgodkendelser og -tilladelser
Thomas Winther Jepsen 76 16 15 18

Vandhandleplan vedr. vandløb
Vandområdeplan vedr. vandløb
Vandløbsprojekter
Vandløbsovervågning

Tine Baatrup 76 16 15 05 Vandløbsmyndighed for Sneum Å med tilløb.
Tilsyn, vandføring mm.
Tomas Jensen 76 16 15 29

Vandløbsmyndighed for Ribe Å-systemerne og de 5 bæksystemer i syd.
Tilsyn, vandføring mm.
Kontakt til entreprenører vedr. vedligehold af vandløb.

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16
miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune