Miljøkasse = Småt EE og farligt affald

Det finder du på siden...

 

Se miljøkassens vej

Det er vigtigt, at du bruger den røde miljøkasse rigtig. I filmen nedenfor kan du se, hvad der skal i miljøkasse, hvad der ikke hører hjemme i miljøkassen, og hvordan miljøkasserne bliver hentet og sorteret i Esbjerg Kommune.
Find flere informationer om brugen af miljøkassen her på siden. 

Den røde miljøkasse from Esbjerg Kommune on Vimeo.

 

Hvad skal i miljøkassen

Det må du gerne lægge i miljøkassen      

Affald du må lægge i miljøkassen
 • Batterier (små)
 • Elektronik (småt), herunder sko
 • og postkort med lys og batterier
 • Energisparepærer
 • Gasdåser
 • Gift til skadedyr
 • Kemikalie- og olierester (også tom emballage), oliefiltre og klude med olie
 • Legetøj med batterier
 • Malingrester
 • Mobiltelefoner
 • Plantegift og gødning
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Termometre

 

Det må du aldrig lægge i din miljøkasse   

 • Store genopladelige batterier, bilbatterier og akkumulatorer (afleveres på genbrugspladsen)
 • Medicinrester og -emballage (kan afleveres på apoteket)
 • Kanyler (kan afleveres på apoteket)
 • Selvantændelige klude og væsker (gennemvæd dem og læg dem i et glas med tætsluttende låg og aflever dem på genbrugspladsen)
 • Gasflasker og trykflasker (afleveres på genbrugspladsen)
 • Spidse og skarpe genstande (knive og lignende afleveres på genbrugspladsen)
 • Almindeligt godkendt fyrværkeri (aflevér almindeligt fyrværkeri på genbrugspladsen: Kontakt personalet for vejledning i, hvordan det skal afleveres)
 • Ved ammunition, sprængstoffer og ulovligt fyrværkeri – kontakt politiet tlf. 114

 

Pak miljøkassen rigtigt!

Vær omhyggelig, når du pakker dit farlige affald. Kassens indhold bliver håndsorteret på Esbjerg Affaldshåndtering. Hvis det ikke bliver pakket og håndteret rigtigt, kan det være farligt for medarbejderne på Esbjerg Affaldshåndtering.

 • Pak affaldet i originalemballage, hvis du stadig har den. Ellers skal du pakke det ind i fx fryseposer eller syltetøjsglas med låg og tydeligt skrive på, hvad der er i.
 • Emballage - tom eller med indhold - skal altid afleveres med låget på, når du kommer det i miljøkassen. Skru låget på beholdere godt fast og stil den oprejst. Derved undgår du, at eventuelle rester af farlige væsker blandes sammen, og der foregår en uheldig kemisk reaktion.
 • Miljøkassen skal være fyldt og må højest veje 10 kg.
 • Luk kassen omhyggeligt, så børn ikke kan komme til affaldet.

 

Sådan åbner du miljøkassen

Miljøkassen kan være vanskelig at åbne – det er af sikkerhedsmæssige grunde.

Sådan åbnes miljøkassen:
Pres på låget med begge håndflader og tag fat i den side, hvor du kan få fat i flapperne. Låget kan nu nemt vippes op.

 

 

HUSK - skriv adresse på miljøkassen

Adresse på miljøkassen

Husk at skrive adresse på mærkaten, som sidder på miljøkassen. Så har vi mulighed for at kontakte dig.
Brug en kuglepen eller vandfast tusch. Så kan vi også læse din adresse i dårligt vejr!

 

 

Sådan får du hentet miljøkassen

Med miljøkassen får du hentet dit farlige affald og småt elektronik. Vi henter din miljøkasse og stiller en ny, tom kasse flere gange om året. Husk at skrive adresse på mærkaten.

 • Har du din egen genbrugs-/papirbeholder skal du stille din fyldte miljøkasse frem til skel ved siden af dit øvrige genbrugelige affald på tømningsdagen. På tømningskalenderen for genbrug kan du se, hvornår vi kommer forbi din adresse. Her kan du også tilmelde dig vores gratis SMS-Service. Så minder vi dig om afhentningsdagen, dagen før vi kommer forbi din adresse.
 • Bor du i ejerforening/andelsforening med adgang til en fælles papirbeholder skal du stille din fyldte miljøkasse frem til offentlig kørevej på tømningsdagen. På tømningskalenderen for genbrug kan du se, hvornår vi kommer forbi din adresse. Her kan du også tilmelde dig vores gratis SMS-Service. Så minder vi dig om afhentningsdagen, dagen før vi kommer forbi din adresse.
 • Bor du i sommerhusområde på Mandø eller i Sjelborg, skal du kontakte Esbjerg Kommune, når din miljøkasse er fuld. Så oplyser vi, hvornår vi kommer forbi din adresse og ombytter miljøkassen.  

 

Stil miljøkassen frem til skel

Stil den fyldte miljøkasse frem til skel sammen med det øvrige genbrugelige affald, som vi henter samme dag.

 

Bestil en miljøkasse

Ikke alle har automatisk modtaget en miljøkasse, men kan bestille en hos Esbjerg Kommune, Affald.

Bor du:

 • på Mandø
 • i Sjelborg
 • i Ribe indre by  
 • i en etageejendom uden adgang til containergård

og ønsker du en miljøkasse - så skriv til Affald og oplys navn og adresse, så leverer vi en miljøkasse på adressen.

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune