Indsamling af madaffald fra 2020

Én familieboliger skal sortere madaffald fra

Fra 2020 skal alle én familieboligere sortere madaffald fra.
Altså de boliger som har deres egen papir og genbrugsspand. 

Madaffaldet skal sorteres fra i en særskilt affaldsbeholder. Du får leveret en beholder til madaffald. Din nuværende skraldespand skal bruges til restaffaldet. Hver husstand får også en køkkenspand og plastposer til madaffaldet.
 

14 dags tømning

Når madaffaldet sorteres fra, vil mængderne af restaffald naturligt falde. Derfor vil spandene til madaffald og restaffald blive tømt hver 14. dag.
 

Fakta

- Ifølge Regeringens ressourceplan skal 50 % af alt husholdningsaffald genanvendes i alle landets kommuner fra 2022. Esbjerg Kommune besluttede i 2014 at gennemføre forsøg med indsamling af madaffald ved boliger i Tjæreborg. Målet med forsøget var at se, om de 50% genanvendelse kan opnås med særskilt indsamling af madaffald.

- På baggrund af forsøget besluttede Teknik & Byggeudvalget 3. februar 2017, at der skal indføres indsamling af madaffald ved én familieboliger fra 2020.

- Ud fra parametrene miljø, service og økonomi har Teknik & Byggeudvalget den 9. marts 2018 vedtaget rammerne for indsamlingsordningen.

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune