Bestilling af ekstra spand til papir

Nye boligejendomme får ved tilmelding til dagrenovationsordningen automatisk leveret den affaldsbeholder, som Esbjerg Kommune stiller til rådighed for indsamling af papir ved din boligtype.

 

Læs om bestilling af ekstra papirspand

Gælder for dig, der er omfattet af genbrugsordning BY og LAND.

Er du ejer af en privatbolig (helårsbolig/sommerhus) i Esbjerg Kommune, har du mulighed for at leje 1 ekstra spand til papir.

Er du lejer af en privatbolig, skal du kontakte din udlejer. Da lejen for papirspanden opkræves via ejendomsskatten, er det udlejer/ejer, der skal leje papirspanden hos Esbjerg Kommune.

Ved bestilling af en ekstra papirspand opkræves et engangsbeløb pr. papirspand på 350,00 kr. Beløbet opkræves via ejendomsskat.
Derefter er papirspanden "gratis".

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune