Gebyr og priser - dagrenovation

Dagrenovationsgebyret er sammensat af et dagrenovationsbidrag og et fællesbidrag.

Dagrenovationsbidraget er afhængig af din beholderstørrelse og din tømningshyppighed. Bidraget dækker udgiften til tømning af materiel og forbrænding af dagrenovation.

Fællesbidraget er obligatorisk og afhængig af din boligtype. Bidraget dækker udgiften til genbrugsindsamling og drift af genbrugspladserne, information og administration af affaldsområdet.
 


Prisblad - Renovation

Læs mere om dagrenovationsordningen og se hvilke beholdere der stilles til rådighed.

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune