Dagrenovation for alle

Alle husstande, der har dagrenovation, har pligt til at benytte renovationsordningen i Esbjerg Kommune. Læs mere i Regulativ for husholdningsaffald.

Det er frit for erhverv, om de vil aflevere deres dagrenovationslignende affald til den kommunale ordning. Læs mere om dagrenovationslignende affald fra erhverv.

Renovationsordningen for husstande er både dagrenovation (din skraldespand) og genbrugsindsamlingen (genbrug indsamlet ved din husstand og genbrugspladser).

Læs mere om genbrugsindsamlingen under Genbrug.
 

Hvornår får jeg hentet dagrenovation?

I Esbjerg Kommune indsamler vi dagrenovation hver uge eller hver 14. dag.
Se hvornår vi henter dagrenovation ved dig.

 

Beholdere til dagrenovation

Læs mere om hvilke beholdere til dagrenovation Esbjerg Kommune stiller til rådighed.
 

Renovationspriser

Læs mere om renovationspriser.
 

Hjemmekompostering af ”grønt” køkkenaffald

Du kan vælge at hjemmekompostere dit ”grønne” affald fra køkkenet. Det betyder at du har mere plads i din dagrenovationsbeholder til det affald fra køkkenet, der ikke kan kompostere eller genanvendes. Læs mere om hjemmekompostering under Hjemmekompostering.

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune