Køkkenkværn - nej tak

I Esbjerg kommune er det ikke tilladt at etablere affaldskværne/ køkkenkværne.

En affaldskværn findeler madrester, så de bliver skyllet ud i køkkenvasken og på den måde bortskaffes gennem kloakken i stedet for via dagrenovationen.

Det kan være tiltrækkende at investere i en affaldskværn, for at undgå at madrester i køkkenspanden giver lugtgener og fluer. Men affaldskværne giver en lang række ulemper for kloaksystemet, og Esbjerg Kommune giver derfor ikke tilladelse til at etablere affaldskværne.

 

Hvorfor er affaldskværne ikke tilladt?

 

  • Madrester i kloakken kan forårsage tilstopning i ældre kloaksystemer, tiltrække rotter og give problemer med driften af renseanlægget.

     

  • Affaldskværnen giver mere organisk materiale i kloakken. Det betyder, at i fælleskloakerede områder vil vandløb og hav modtage større forurening, når kloakken overbelastes.

     

  • Renseanlægget skiller slam fra spildevand, og slammet bruges blandt andet som gødning på landbrugsjord. En affaldskværn er stærk nok til at kværne bl.a. plastik, små dåser, glas, stanniol m.m. Det giver risiko for, at andet end organisk affald ender i renseanlæggets slam og forurener landbrugsjorden.

 

  • Madaffald er en ressource. Det giver energimæssigt langt bedre udnyttelse at brænde affaldet eller anvende det direkte til biogasproduktion end at sende det gennem kloakken til renseanlægget.
    Med en kompostbeholder er det også muligt at kompostere det grønne køkkenaffald. Læs mere om hjemmekompostering. I Esbjerg Kommune skal én familieboliger fra efteråret 2020 indsamle madaffald

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune