Adgangsforhold

Hver enkelt husstand skal sørge for, at adgangsforholdene til skraldespanden overholder Arbejdstilsynets regler (AT-regler).

Arbejdstilsynet har følgende regler:

• Adgangsvejen skal have en passende bredde og højde, være jævn og have kørefast underlag.
• Standpladsen skal være hensigtsmæssigt indrettet.
• Skraldespanden skal vende korrekt med håndtaget ud mod skraldemanden og må ikke overfyldes.

Se i filmen hvordan du sikrer, at adgangsforholdene til din skraldespand overholder Arbejdstilsynets regler. Eller læs under filmen.

Adgangsforhold for skraldemænd i Esbjerg Kommune from Esbjerg Kommune on Vimeo.

 

Byejendom

Har du en ”Byejendom”, hvor du ligger op af offentlig vej, så har du som husejer to muligheder:

1. Opfylder du kravene nedenfor fra Arbejdstilsynet, får du hentet din skraldespand, hvor den står til daglig.

2. Kan du ikke opfylde kravene, skal du stille skraldespanden frem til skel senest kl. 7.00 på tømningsdagen.

Når skraldespanden er tømt, stiller skraldemanden den tilbage, hvor han har taget den.

Se billedet i større format.
 

Landejendom

Har du en ”Landejendom”, hvor der er langt til offentlig vej, så har du som husejer to muligheder:

1. Opfylder kravene nedenfor fra Arbejdstilsynet, får du hentet din skraldespand, hvor den står til daglig.

2. Kan du ikke opfylde kravene, skal renovationsbilen kunne bakke helt hent til standpladsen, som skal være mindst 2 x 2 meter.

Når skraldespanden er tømt, stiller skraldemanden den tilbage, hvor han har taget den.

Se billedet i større format.

Sådan skal din skraldespand stå

 

Krav til underlag

Let at køre på

Vejen hen til skraldespanden skal have et plant og stabilt underlag af fx fliser, asfalt eller beton. Det duer ikke med grus, græs eller brosten. Der må ikke være stigninger, trin eller trapper.

Adgang til skraldespanden

Bredde og højde

Vejen ind til skraldespanden skal være mindst 1,20 meter bred og have en frihøjde på mindst 2,20 meter. Er der en låge, skal den kunne stå åben af sig selv.

Fri passage til skraldespand

Fri adgang

Der må ikke stå biler, cykler, barnevogne eller andet i vejen for skraldemanden.

Krav til tilkørselsforhold

Tilkørselsforhold

Husk at beskære træer og buske så de ikke vokser ud over vejen, hvor skraldebilen skal køre. Der skal være et frirum på ca, 4x4 meter.

Skraldespand på fast underlag

Fast underlag

Skraldespanden skal stå på et fast og jævnt underlag af fx fliser.

Håndtag på skraldespand der vender udad

Håndtag udad

Vend håndtaget ud mod skraldemanden, så han ikke skal vride skraldespanden rundt, når han henter den. Har du et sækkestativ, skal der være god plads omkring stativet, så skraldemanden kan skifte sækken.

Lys tændt når det er mørkt

Lys i mørket

Sørg for at tænde lys, hvis det er mørkt, så skraldemanden let kan hente din skraldespand.

Hunde holdes væk på tømningsdage

Styr på hunden

Har du hund, skal den holdes væk fra skraldespanden på tømningsdagen.

Overfyldt skraldespand

Overfyldt

Du må ikke fylde skraldespanden mere, end låget kan lukkes tæt. Affaldssække må kun fyldes til den stiplede linje og må højst veje 10 kg. Husk du kan købe et mærkat til ekstra affald.

Affald pakkes forsvarligt ind

Pak det ind

Skarpe og spidse genstande, vådt eller støvende affald skal pakkes forsvarligt ind, før du lægger det i skraldespanden.

Sneen ryddes, og underlaget gruses, hvis det er glat

Om vinteren

Sørg for at rydde for sne, når skraldemanden kommer. Husk at gruse, hvis det er glat.

 

 

 

 

 

Hvornår får jeg hentet affald?

Se hvornår vi henter dit affald.

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune