Vejret påvirker affaldsindsamlingen

Kalenderen siger vinter, og det kan have indvirkning på indsamlingen af dagrenovation og genbrugeligt affald.

I øjeblikket er det "almindelig grå dansk vinter", men med mulighed for nattefrost. Det kan måske give problemer for indsamlingen af dagrenovation og genbrugeligt affald.

På denne side vil vi forsøge at holde dig opdateret med, hvordan vejret påvirker indsamlingen af affald i kommunen.

 

Sådan sikrer du dig, at dit affald bliver hentet

Se nedenfor hvordan du gør dit til, at din dagrenovation og genbrugeligt affald afhentes:

 • Følg vejrudsigten på DMI´s hjemmeside
   
 • Ryd adgangsvejen til din dagrenovationsbeholder for sne, sjap og is.
  Ryd så godt du kan, inden du tager af sted om morgenen - vi tømmer dagrenovation fra kl. 7.
  Spørg evt. en nabo om de vil rydde for dig på tømningsdagen, hvis der kommer sne efter kl. 7.
   
 • Strø sand, grus eller salt, hvis adgangsvejen er glat
   
 • Tænd lys så adgangsvejen kan ses
   
 • Stil din skraldespand frem mod kørevej og fri af snebunker. Vend håndtagene frem.
  Skriv evt. dit husnummer på spanden hvis dine naboer også stiller frem - så kan du altid finde dín egen spand

 

Fyld til stregen / luk låget

Overfyldte affaldsbeholdere tømmes ikke.
Din affaldssæk må max fyldes til stregen. Din affaldsspand må fyldes, så låget kan lukkes helt.

Har du ekstra affald, så køb et sækkemærkat og sæt det på en plastsæk - vi tager det ekstra affald med, næste gang vi tømmer din skraldespand.

 

Sort vej = adgangsvej til dit affald

Reglen er, at vi henter dagrenovation og genbrugeligt affald, hvor der er "sort" adgangsvej. Vær dog opmærksom på isslag.

Et tyndt lag hvidt sne kan være harmløst, men også dække over en glat iset adgangsvej.

Vær opmærksom på at gruse/salte for is. Smelter isen ikke af sig selv, vil det være en god idé at hakke isen væk.

 

Islag og Isslag

Islag er almindelig regn, der fryser til is på fortov og vej. Det regner om aftenen, klarer op om natten, temperaturen falder til under frysepunktet og regnvandet på fortov og vej fryser til is.

Isslag er underafkølet regn, der bliver til is så snart det rammer fortov og vej. Vær opmærksom på, at isslag er mere gennemsigtig og klar end almindelig is.

 

Sækkemærkat - ekstra affald

Aflever dit ekstra affald i en klar plastsæk. Luk plastsækken med et sækkemærkat.

  

Er din skraldespand ikke sat på plads efter tømning?

Hvis din skraldespand ikke er sat på plads efter tømning, skyldes det, at der har været glat på fortov/adgangsvejen på det tidspunkt, hvor din skraldespand er blevet tømt.

 

Er din skraldespand, papirspand eller havespand ikke helt tom efter tømning

Hvis du oplever din skraldespand, papirspand eller havespand ikke er helt tom efter tømning, skyldes det, at affaldet/papiret har siddet/frosset fast i spanden på det tidspunkt, hvor vi har tømt din spand.

 

Situationer hvor der IKKE bliver tømt

Indkørsel ikke ryddet for sne

Din indkørsel er ikke ryddet for sne - vi tømmer ikke dagrenovation

Din gangsti og fortov er ikke ryddet for sne - vi tømmer ikke dagrenovation

Din adgangsvej til dine affaldsbeholdere er ikke ryddet for sne - vi tømmer ikke dagrenovation og genbrugeligt affald

 

 

 

Situationer hvor der bliver tømt

Vi tømmer dagrenovation og genbrugeligt affald, hvor der er ryddet for sne.

"sort" vej er adgangsvej til dit affald.

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune