Affald - sådan tømmer vi

Sådan tømmer vi affald...
 

Dagrenovation

Dagrenovation tømmes fra standplads, hvis adgangsforholdene opfylder Arbejdstilsynets regler (AT-regler).
Læs mere om reglerne for adgangsforhold.
 

Genbrug

  • Har du genbrugsordning "By" med dine egne affaldsbeholdere til genbrug/papir/miljøkasse og evt. haveaffaldsspand, skal du stille beholderne ud til skel senest kl. 7.00 på tømningsdagen.

    Spande, der skal tømmes, skal stå yderst på tømmedagen.
    Skal du have tømt haveaffald, skal havespanden      
    stå yderst mod skel som på billedet.

          

          Skal du have tømt genbrugsspand eller papirspand, skal spandene
          stå yderst mod skel som på billedet.

         


         Læs mere om din genbrugsordning (Jeg har mine egne      
         affaldbeholdere)
.

 

 

Genbrug - sådan afleverer du

Læs mere om hvordan du afleverer de forskellige affaldstyper.

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune