Affald - når du flytter/bygger

Når du flytter i ny bolig, som du ejer, skal du forholde dig til dine affaldsløsninger. Men der er forskel på, hvad og hvor meget du skal gøre. Det afhænger af, om du flytter til en eksisterende bolig eller et nybyggeri. 

Er du lejer/andelshaver skal du henvende dig til din boligadministrator. 
 

Flytter i ny bolig - hvad skal jeg?

Flytter du i en etableret bolig, skal du ikke foretage dig noget. Medmindre du ønsker ændringer til de eksisterende spande ved husstanden.

- Jeg ønsker at ændre størrelse på min dagrenovationsspand

- Jeg ønsker at bestille ekstra spande til genbrug/papir/haveaffald.

 

Flytter i nybyggeri - hvad skal jeg?

Dagrenovation 
- Flytter du i nybyggeri, som du ejer, skal du selv tilmelde en dagrenovationsspand til husstanden. Læs mere og udfyld et tilmeldingsskema på siden "Nybyggeri - Tilmeld skraldespand".

Genbrug
- Vi sørger automatisk for, at din husstand får en genbrugsbeholder, papirspand og miljøkasse. Du skal ikke foretage dig noget.

Haveaffald
Er du ejer af en helårsbolig med egen have i Esbjerg Kommune, har du mulighed for at leje op til 2 spande til haveaffald. Læs mere på siden
"Bestil en spand til haveaffald".

 

Hvornår får jeg hentet affald?

Se hvornår vi henter dit affald.

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
 

© 2012 i Esbjerg Kommune