Økonomisk hjælp

Læs om økonomisk hjælp

Enkeltydelser  

(Lov om aktiv socialpolitik §§ 81-85)

Hvis du står i en vanskelig økonomisk situation kan du søge kommunen om hjælp til enkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning, se i stedet under personligt tillæg, helbredstillæg og varmetillæg.

En enkeltydelse giver mulighed for enkeltstående økonomisk hjælp med henblik på, at du fremadrettet får mulighed for at klare dig selv.

Enkeltydelse er f.eks. støtte til:

  • Medicin og sygebehandling
  • Tandbehandling
  • Briller
  • Flytning
  • Boligindskud og -depositum
  • Samværsudgifter

Du skal altid søge om hjælp inden du påtager dig udgiften.

Du kan læse mere om muligheder og betingelser for økonomisk tilskud under linket til højre her på siden.

 

Personligt tillæg

(Lov om social pension § 14 og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 2)

Hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension under gammel ordning (tilkendt før 2003) har du mulighed for at søge om personligt tillæg, hvis du er særligt vanskeligt stillet økonomisk.

Du skal altid søge om hjælp inden du påtager dig udgiften.

Du kan læse mere om, hvordan du søger personligt tillæg og hvad der kan søges personligt tillæg til på borger.dk

 

Helbredstillæg

(Lov om social pension § 14a og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 18)

Hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension under gammel ordning (tilkendt før 2003) har du mulighed for at søge om helbredstillæg til helbredsudgifter.

Der kan søges om helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Der kan søges om udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Du skal altid søge om hjælp inden du påtager dig udgiften.

Du kan læse mere om betingelserne og hvordan du søger helbredstillæg og udvidet helbredstillæg på borger.dk

 

Varmetillæg

(Lov om social pension § 14, stk. 2 og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk.1)

Hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension under gammel ordning (tilkendt før 2003) har du mulighed for at søge om tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Du kan læse mere om betingelserne og hvordan du søger varmetillæg på borger.dk

Det er Udbetaling Danmark der behandler ansøgninger om varmetillæg.

 

Merudgifter

(Lov om social service § 100)

Har du varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

  • Hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse

  • Som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i lov om social service.


Du kan læse mere om betingelser for dækning af merudgifter og hvordan du søger på borger.dk 

 

Hjælp til betaling af din husleje, mens du er i fængsel

(Lov om aktiv socialpolitik § 29)

Du kan søge økonomisk hjælp, hvis du er varetægtsfængslet eller afsoner en dom.

Du kan søge om til din husleje ved afsoning i selvbetjeningsløsningen i Hvad vil du-boksen øverst på denne side.

Vær opmærksom på, at du skal have NemID for at kunne søge digitalt.

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte eller du ikke har mulighed for at søge digitalt kan du rette henvendelse til Borgerservice, Sociale Ydelser på telefon 76 16 16 16.

Sådan gør du med Borgerapp...

 

Hent Borgerapp, så har du vejledningen til din digitale ansøgning lige ved hånden.

Du skal skrive dit navn, kommune og email for at du får de vejledninger som er gældende for Esbjerg, og så du kan få sendt dem til din mobil/ email.
 

Hentes i Appstore eller Google Play

© 2012 i Esbjerg Kommune