Nødkald og telefonkontakt til hjemmeplejen døgnet rundt

Med et nødkald eller mulighed for at ringe til hjemmeplejen hele døgnet kan du føle dig tryg ved at være i dit eget hjem.

Læs på denne side om:

Nødkald

Med et nødkald kan du døgnet rundt tilkalde hjemmeplejen i nødsituationer. Du får udleveret et lille, bærbart apparat, som du skal trykke på, hvis du får behov for hjælp.

Sådan søger du om nødkald

Har du behov for et nødkald, skal du søge om det hos Sundhed & Omsorg, Visitationen. Se, hvordan du kontakter Visitationen, i boksen til højre.

Får du hjælp i forvejen, kan din kontaktperson videregive din ansøgning.

Hvem kan få nødkald?

Nødkald er et hjælpemiddel til dig, som ikke kan tilkalde hjælp på anden måde.

Du har mulighed for at få nødkald, hvis:

 • dit behov for tryghed eller hurtig hjælp i nødsituationer ikke kan dækkes på anden måde
 • du har varigt eller midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • du ikke kan betjene en telefon
 • du er i stand til at betjene et nødkald
 • du bor alene, eller din ægtefælle eller samlever også er ude af stand til at tilkalde hjælp.

Opsætning af nødkald

Hvis du får tildelt nødkald, betaler kommunen for opsætningen. Det kræver dog, at du har abonnement til en analog fastnettelefon eller IP telefoni-fastnettelefon. Ellers sørger Esbjerg Kommune for at oprette et abonnement, som du kun kan bruge til nødkald.

I akutte tilfælde kan nødkald opsættes inden for et døgn. I øvrige tilfælde sættes nødkaldet op inden for maksimalt tre dage.

Du betaler selv udgiften til opkald fra nødkaldet.

Dit behov for nødkald vil løbende blive vurderet.

Adgang til din bolig

Når du får opsat et nødkald, giver du samtidig samtykke til, at de medarbejdere, der skal komme og hjælpe, har adgang til din bolig. Derfor installerer kommunen et låsesystem, som giver medarbejderne adgang.

Du vil fortsat kunne bruge din egen husnøgle, som du plejer. Kommunen betaler udgiften til opsætning og afmontering af låsesystemet.

Hvad sker der, når du sender et nødkald?

Når du sender et nødkald, går kaldet til den hjemmeservicegruppe eller hjemmesygeplejerske, du hører til. Her vil en medarbejder svare dig for at høre, hvad der er galt, så vi kan sende den rette hjælp ud til dig.

Hvis hjemmeservicegruppen eller hjemmesygeplejersken mod forventning ikke svarer, går dit nødkald videre til kommunens døgnbemandede vagtcentral. Vagtcentralen ringer til sygeplejersken i det omsorgsdistrikt, hvor du bor. Sygeplejersken vil så ringe til dig eller komme forbi på et besøg i dit hjem.

Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig

Hvis du har sendt et nødkald, og vi ikke kan få adgang til din bolig, fordi døren er låst, du ikke svarer, og du ikke har en nøgleboks eller anden aftale om, hvad vi skal gøre, hvis din dør er låst, vil vi først prøve at ringe til dig. Derefter kontakter vi dine pårørende, naboer eller en vicevært og går rundt om huset (ved etplansboliger) for at se, om det er muligt at se noget ind ad et vindue.

Hvis der er begrundet mistanke om, at du er i boligen og har behov for hjælp, kontakter vi politiet. Politiet tager stilling til, om der f.eks. skal bestilles en låsesmed, eller døren skal brydes op.

Telefonkontakt til hjemmeplejen døgnet rundt

Via din telefon kan du døgnet rundt få fat i hjemmeplejen, hvis du får brug for hurtig hjælp i en nødsituation. Du får udleveret et kort med det nummer, du skal ringe til.

Sådan søger du om at kunne ringe til hjemmeplejen døgnet rundt

Har du behov for at kunne ringe til hjemmeplejen døgnet rundt, skal du søge om det hos Sundhed & Omsorg, Visitationen. Se, hvordan du kontakter Visitationen, i boksen til højre.

Får du hjælp i forvejen, kan din kontaktperson videregive din ansøgning.

Hvem kan ringe til hjemmeplejen døgnet rundt?

Muligheden for at kunne ringe til hjemmeplejen døgnet rundt er et tilbud til dig, der uforudset kan have behov for hjælp.

Du har mulighed for at ringe til hjemmeplejen døgnet rundt, hvis:

 • dit behov for tryghed eller hurtig hjælp i nødsituationer ikke kan dækkes på anden måde
 • du har varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • du kan betjene en telefon
 • du bor alene, eller din ægtefælle eller samlever også har vanskeligt ved at tilkalde hjælp.

Oprettelse af telefonkontakt til hjemmeplejen døgnet rundt

Hvis du får mulighed for at ringe til hjemmeplejen døgnet rundt, kræver det, at du:

 • har abonnement til en fastnettelefon eller en mobiltelefon, som du selv betaler
 • har et telefonnummer, som ikke er hemmeligt eller skjult
 • afleverer en eller flere nøgler til dit hjem til dit lokale plejecenter, hvis dit behov for at kunne ringe efter hjemmeplejen er midlertidigt
 • får opsat en nøgleboks ved din dør eller får udskiftet låsecylinderen i din dør, hvis dit behov for at kunne ringe efter hjemmeplejen er for en længere periode
© 2012 i Esbjerg Kommune