Sikre og sunde arbejdsforhold i dit hjem

Når du får hjælp i dit hjem, bliver dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdet planlægges, så det kan udføres sikkerheds– og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Læs på denne side om:

Accept

Det er nødvendigt, at du accepterer de vilkår, der er nævnt her på siden. Gør du ikke det, vil den hjælp, du har fået tildelt, blive tilpasset de muligheder, der er i dit hjem.

Adgangsforhold

Der skal være gode adgangsforhold til dit hjem. Du skal være særlig opmærksom på forhold som f.eks. udendørs belysning, jævn flisebelægning og grus eller salt i glat føre.

Husnummeret skal kunne ses, også aften og nat.

Arbejdspladsvurdering

Når du får hjælp i dit hjem, bliver dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads.

Der vil derfor blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i dit hjem. Det er nødvendigt for at sikre, at dit hjem er indrettet, så medarbejderne kan udføre arbejdet fuldt forsvarligt og levere hele den bevilgede hjælp i fuldt omfang.

Når du har fået tildelt hjælp, aftaler du med leverandøren, hvornår en APV kan udarbejdes.

Leverandøren vurderer også, hvilke faglige medarbejdere der skal hjælpe dig i forhold til de opgaver, der skal løses. Bruger du f.eks. lift, kan der være to medarbejdere til stede.

Belysning

Belysningen i dit hjem skal være så god, at medarbejderne altid let kan orientere sig og udføre de forskellige opgaver.

El-installationer

Dine el-installationer skal være sikkerhedsmæssigt i orden.

Fysiske forhold

Der skal være god plads omkring dine møbler i de rum, hvor medarbejderne skal arbejde. Medarbejderne må ikke flytte tunge møbler.

Gangarealer og løse ledninger og tæpper

Gangarealer skal være plane. Der må ikke ligge løse ledninger og løse tæpper, der kan udgøre en risiko for at falde.

Husdyr

Hvis der er husdyr i dit hjem, skal der være faste aftaler om, hvor de skal opholde sig, mens medarbejderen arbejder i dit hjem.

Håndhygiejne

Medarbejderne skal kunne vaske hænder. Du skal derfor stille en mild, uparfumeret, flydende håndsæbe og blødt, sugende engangspapir til rådighed for dem.

Nøgleboks

Hvis medarbejderne skal kunne låse sig ind i dit hjem for at yde hjælpen, opsætter Esbjerg Kommune en nøgleboks. Kommunen betaler for nøgleboksen.

Personlig hygiejne

De hjælpemidler, der er nødvendige, for at vi kan hjælpe dig, skal være til stede. Esbjerg Kommune udlåner hjælpemidlerne til dig ud fra en vurdering af dit behov. Udlånet er uden udgift for dig.

Det kan være nødvendigt at fjerne eventuelle gulvtæpper og dørtrin i forbindelse med brug af hjælpemidler, f.eks. lift, plejeseng, toiletstol og lignende. Esbjerg Kommune fjerner dette uden udgift for dig.

Hvis dit badeværelse er for lille til, at medarbejderne kan arbejde i sikkerheds– og sundhedsmæssige forsvarlige arbejdsstillinger, vil vi gerne hjælpe dig med de personlige opgaver i et andet rum.

Praktiske opgaver

Når du er bevilget hjælp til praktiske opgaver, medbringer medarbejderne selv klude, rengøringsmidler og moppesystem. Systemet er valgt, så du opnår den bedst mulige effekt af rengøringen, og så det er mest arbejdsmiljøvenligt for medarbejderne.

Hvis der skal anvendes specielle midler, aftaler du det med din leverandør.

Røgfri miljøer

Af hensyn til rygere såvel som ikke-rygere henviser vi til lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler. Loven har til formål at begrænse generne ved passiv rygning i offentlige lokaler, transportmidler og lignende og at begrænse den sundhedsfare, der er forbundet hermed.

Vi henstiller til, at du helt undlader at ryge, mens medarbejderen opholder sig i dit hjem. Hvis du er ryger, henstiller vi til, at du lufter ud, inden medarbejderen kommer i dit hjem.

Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem.

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Visitationen
Tlf. 76 16 38 60, Telefontid: Mandag kl. 8.00 - 14.30, Tirsdag kl. 10.00 - 14.30, Onsdag - fredag kl. 8.00 - 14.30
Postadresse: Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Visitationen
© 2012 i Esbjerg Kommune