Klagevejledning

Hvis du er uenig i kommunes afgørelse om hjælp til personlige opgaver, praktiske opgaver, hjælpemidler, forbrugsgoder, pleje- og ældreboliger, boligændringer, træning m.v., har du mulighed for at klage.

Du har også mulighed for at klage over kommunens sundhedspersonale eller opgaver udført af sundhedspersonale.

Læs på denne side om:

Sådan klager du over afgørelser

Sådan klager du over afgørelser om hjælp til personlige og praktiske opgaver, hjælpemidler, forbrugsgoder, pleje- og ældreboliger, boligændringer og træning:

Tidsfrist for at klage

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det inden fire uger efter afgørelsen.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over kommunens afgørelser om:

 • hjælp til personlige og praktiske opgaver
 • afløsning eller aflastning af personer, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • hjælpemidler
 • forbrugsgoder
 • pleje- og ældreboliger
 • boligændringer
 • træning

Send din klage til

Esbjerg Kommune
Sundhed & Omsorg
Visitationen
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Hvad sker der så?

På grundlag af klagen vil Esbjerg Kommune vurdere sagen igen. Det sker ud fra § 66 i retssikkerhedsloven.

Hvis den fornyede vurdering fører til en anden afgørelse, får du et brev fra kommunen med resultatet af afgørelsen.

Hvis den fornyede vurdering ikke fører til en anden afgørelse, sender Esbjerg Kommune inden fire uger klagen videre til Ankestyrelsen, som vil træffe den endelige afgørelse.

Du vil få skriftlig besked.

Sådan klager du over sundhedspersonale eller opgaver udført af dem

Hvad kan du klage over?

Adfærd

Hvis du vil klage over en sundhedsmedarbejders adfærd, skal du kontakte medarbejderens nærmeste leder.

Du finder den nærmeste leder via dit lokale plejecenter eller det distrikt, som du hører under.

Sundhedsfaglig opgaveløsning

Hvis du f.eks. vil klage over:

 • selve den professionelle, faglige behandling
 • mangelfuld information om behandlingen
 • brud på tavshedspligten
 • afslag på aktindsigt, f.eks. sygeplejejournal

skal du sende din klage digitalt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere på borger.dk.

Aktindsigt

Forvaltningsloven giver som hovedregel alle, der er part i en sag, ret til at se sagens dokumenter.

Send din anmodning om aktindsigt i en personsag til

Visitationen eller det plejecenter, personen hører under.

Send din anmodning om aktindsigt i en personalesag til

Esbjerg Kommune
Personale & Udvikling
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Visitationen
Tlf. 76 16 38 60, Telefontid: Mandag kl. 8.00 - 14.30, Tirsdag kl. 10.00 - 14.30, Onsdag - fredag kl. 8.00 - 14.30
Postadresse: Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Visitationen
© 2012 i Esbjerg Kommune