Frit valg af leverandør

Får du hjælp til praktiske opgaver, personlig pleje eller madservice i dit hjem, kan du frit vælge, om opgaven skal udføres af Esbjerg Kommune, af en privat leverandør, som kommunen har godkendt, eller af en person, du selv udpeger.

Læs på denne side om:

Hvem kan vælge leverandør?

Du kan vælge leverandør, hvis du får hjælp i dit hjem til praktiske opgaver, personlig pleje eller madservice.

Du kan ikke selv vælge leverandør, hvis du bor på plejehjem eller lignende.

Leverandører, som du kan vælge imellem

Godkendte leverandører

Leverandør Personlige opgaver Rengøring
Indkøb
Tøjvask
Mad-
service

Esbjerg Kommune
Sundhed & Omsorg
Esbjerg Kommunes Madservice

X X X

ABC Rengøring og Hjemmepleje
v/Ulla K. Petersen 
Høgevej 21 
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 25 25
ulla@abc-ren.dk
www.abc-ren.dk

 X X  

Ren Service Plus
Hjortlundvej 16
6771 Gredstedbro
Tlf. 75 43 20 80
info@renservice.com
www.renservice.dk

  X  

Ehlers Totalservice Aps
Grundtvigs Allé 107
6700 Esbjerg
Tlf. 51 88 78 76
sonja.bonnichsen@gmail.com
www.ehlerstotalservice.dk

  X
Kun i Esbjerg
 

Absolut Rent/CR-vinduespolering
Marievej 1c
6700 Esbjerg
Tlf. 21 37 77 70
im@crvinduespolering.dk
www.crvinduespolering.dk 

  X
Kun i Esbjerg
 

Ritas Rengøring
v/Rita Rasmussen
Ribevej 43 A
6740 Bramming
Tlf. 30 13 67 40
mail@ritas-rengoering.dk
www.ritas-rengoering.dk

  X  

Esbjerg Rengøring
v/Nina Pandand
Bakken 21
6715 Esbjerg N
Tlf. 52 80 33 22
info@esbjergren.com
www.esbjergren.com

  X  

Deres Rengørings Partner
v/Dorthe Liddy Hansen
Plougstrupvej 6
6771 Gredstedbro
Tlf. 40 76 76 72
deresrenpartner@outlook.dk

 

X

Esbjerg og Bramming
 

LOTUS Cleaning
V/Karl Oluf Rechnagel
Grundvigs Alle 58 B st. tv.
6700 Esbjerg
Tlf. 91 15 45 88
lotuscleaning@lotuscleaning.net

  X  

Esthers Rengøringsservice
v/Esther Van Biak Tial
Tjørne Alle 15
6700 Esbjerg
Tlf. 42 43 54 31
esther38@gmail.com

  X  

Alfa Service Ren APS
V/Katarzyna Sculc
Peder Hedevej 10
6731 Tjæreborg
Tlf. 91 26 46 93
alfaserviceren@gmail.com

 

X
Kun i Esbjerg

 

Det Danske Madhus A/S
Tlf. 70 70 26 46
kundeservice@detdanskemadhus.dk
www.detdanskemadhus.dk

    X

Renés Køkken IVS
Tlf. 28 55 77 31
info@reneskoekken.dk
www.reneskoekken.dk/

    X

Leverandør til praktiske opgaver og/eller personlig pleje

Hvis du er bevilget hjælp til både praktiske opgaver og personlig pleje, kan du vælge mellem to forskellige leverandører.

Omfanget af hjælpen er det samme, uanset om du vælger Esbjerg Kommune eller en privat leverandør.

En person, som du selv udpeger

Du har også mulighed for at vælge en person, som du selv udpeger. Der er regler for, hvem du kan ansætte, og hvordan. Kontakt Sundhed & Omsorg, Visitationen, hvis du ønsker flere oplysninger.

Sådan skifter du leverandør

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Sundhed & Omsorg, Visitationen.

Der er en måneds opsigelse til den 1. i en måned, hvis du vil skifte leverandør. Det gælder dog ikke for skift af madleverandør.

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Visitationen
Tlf. 76 16 38 60

 

Telefontid:

Mandag kl. 08.00 - 14.30
Tirsdag kl. 10.00 - 14.30
Onsdag kl. 08.00 - 14.30
Torsdag kl. 08.00 - 14.30
Fredag kl. 08.00 - 14.30


Postadresse:
Torvegade 74

6700 Esbjerg
Skriv til Visitationen

© 2012 i Esbjerg Kommune