Ældre

Med visionen ”Længst muligt aktiv i eget liv” ønsker Esbjerg Kommune at sætte fokus på det gode seniorliv – det vil sige et aktivt liv med oplevelser og livskvalitet, hvor den enkelte er i stand til at tage vare på sig selv længst muligt.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune