Servicetelefoner

Kontaktes i tilfælde af problemer med kloak, miljø, rotter, skovbrand/
bålafbrænding, vand, varme, el, vejnet mv.


Uregelmæssigheder ved
el, vejlys, trafiksignaler/lysregulering

Kontakt Syd Energi: 70 11 50 00.
E-mail: se@sydenergi.dk

Digebrud
Esbjerg Kommune, Vej & Park: 7616 1616.

Fjernelse af døde dyr (trafikdræbte m.v.) på offentlig vej
Esbjerg Kommune, Vej & Park: 76 16 16 16.
E-mail: vejogpark@esbjergkommune.dk

Glatførebekæmpelse Esbjerg Kommune, Vej & Park, har i perioden 1. november til 1. april et
døgnberedskab til glatførebekæmpelse, og Vej & Park reagerer således
selv på glat føre og sne.

Løse kreaturer
Kontakt Politi: 76 11 14 48,
eller Falck: 70 10 20 30.

Drejer det sig om løse dyr fra Esbjerg Kommunes dyrehave, så kontakt
Esbjerg Kommune, Vej & Park: 76 16 16 16 (hverdage kl. 8.00-15.00)

Uregelmæssigheder ved kloaknettet
Din Forsyning (døgnvagt): 74 74 74 74.
E-mail: post@dinforsyning.dk

Miljø (akut forurening, miljøuheld med farlige stoffer)
Alarm 112

Indespærrede på offentlige toiletter
Esbjerg Kommune, Vej & Park: 76 16 16 16 (hverdage kl. 8.00-15.00).
Uden for kontortid henvises til Falck: 70 10 20 30,
eller Politi: 76 11 14 48

Oversvømmelser
Akut: Alarm 112


Rotter på privat og offentlig ejendom
Din Forsyning (døgnvagt): 74 74 74 74.
E-mail: post@dinforsyning.dk
 

Skovbrand/bålafbrænding
Alarm 112,
eller Esbjerg Kommune, Vej & Park: 7616 1616.

Bålafbrænding på offentlige arealer må kun foretages efter forudgående
aftale med Esbjerg Kommune, Vej & Park, samt orientering af brandvæsen.

Uregelmæssigheder ved
kommunalt vand i Esbjerg, Bramming og Ribe

Din Forsyning (døgnvagt): 74 74 74 74.
E-mail: post@dinforsyning.dk
 

Uregelmæssigheder ved vand fra private vandværker
Kontakt det lokale vandværk. Se evt. lokal telefonbog.
Uregelmæssigheder ved kommunal fjernvarme i Esbjerg
Din Forsyning (døgnvagt): 74 74 74 74.
E-mail: post@dinforsyning.dk
 

Uregelmæssigheder ved
varme fra private fjernvarmeværker

Kontakt det lokale varmeværk
Bramming Fjernvarme: 7517 3273
Ribe Fjernvarme: 7542 5888
Gørding Varmeværk: 7517 8036

Uafspærrede huller eller brud samt pludselige opståede
forhindringer på vejnettet (fortove, cykelstier og vejbaner)
– hvor der bør afspærres af hensyn til øvrige trafikanter (for
eksempel huller eller væltede træer).

Esbjerg Kommune, Vej & Park: 7616 1616 (hverdage kl. 8.00-15.00).
E-mail: vejogpark@esbjergkommune.dk
Uden for kontortid: Kontakt Falcks vagtcentral: 7010 2030;
eller Politi: 7611 1448

Kontakt

Esbjerg Borgerservicecentre
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 16 16
E-Post: raadhuset@esbjergkommune.dk  

Sikker E-post:
raadhuset-sikkerpost@esbjergkommune.dk  

Telefontid:
ma-on 8-15.30, to 8-17, fr 8-13
 

© 2012 i Esbjerg Kommune