Demensstrategi

Esbjerg vil være en demensvenlig kommune, som skaber bedst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende.

Derfor tager kommunens demensstrategi 2016-2020 udgangspunkt i den nyeste viden og evidens, samtidig med at vi inviterer borgere og samarbejdspartnere indenfor i en involverende proces. Det gør vi for at sikre sammenhæng mellem den nyeste faglige viden og hverdagslivet med demens.

Fokusområder

Vores vision på demensområdet skal føres ud i livet via fem fokusområder:

  • Forebyggelse og tidlig opsporing
  • Rehabilitering
  • Pårørende
  • Kompetenceudvikling og vidensdeling
  • Medborgerskab

Områderne er valgt ud fra eksisterende viden og erfaringer fra Danmark og udlandet, som peger på, at netop disse områder er særligt relevante i forhold til at skabe bedst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende.

Strategien er udarbejdet på Sundhed & Omsorgsområdet og henvender sig til både borgere, medarbejdere og politikere i Esbjerg Kommune.

Læs hele demensstrategien her (pdf).

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Projekt & Udvikling
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Projekt & Udvikling
© 2012 i Esbjerg Kommune