Myndighedskode

Esbjerg Kommunes myndighedskode er 561.

Myndighedskode er et tre- eller fire-cifret tal, der beskriver en myndighed. Enhver myndighedskode tilhører en bestemt myndighed og refererer til myndigheders data i Det Centrale Personregister, CPR. Myndighedskoden er unik.

Kontakt

Fællesforvaltning
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16

raadhuset@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune