Lej en informations-boks

Lej en "Infoboks" til  præsentation af dit næste projekt, arrangement eller i det hele taget til at informere borgere, besøgende, turister osv.

Hvem kan leje

Info boksen udlejes til ikke kommercielle arrangementer af bred almen interesse.
Hvis en lejer har sponsor(er) til betaling af udgifterne til boksen kan det tillades, at sponsoren vises med fx et mindre logo. Info boksens administration skal godkende evt. visning af sponsor.
Det er Esbjerg Kommune, der afgør, hvad boksen kan udlejes til.
 

Indretning

"Din infoboks" er lavet i gedigent og flot materiale og måler 4,00 x 2,40 meter (uden rampe). Med rampe skal der tillægges mindst 5 meter i længden, idet selve rampen er 4 meter lang. Rampens bredde er 2 meter.

Inde i boksen er der display-plads på den ene langside og en computerstyret TV-skærm på den ene endevæg.
På ydersiden er der plads til displays på 1/1 langside, 1 endevæg og ½ langside.

Boksen er monteret med glideskinner på alle vægge, så stof-displays er nemme at sætte op.

TV-skærmen kan styres trådløst eller med fast internetforbindelse. Styres den trådløst kan den vise et begrænset antal billeder eller en kort film.
Styres den via en fast forbindelse er der ingen begrænsning på, hvad der kan vises.

Boksen har to døre og man kan vælge at have begge døre åbne eller blot nøjes med den ene. For at være handicapvenlig kan der monteres en rampe ud for dobbeltdøren i den ene endevæg.

Det praktiske

Det er Esbjerg Kommunes Kommunikationsafdeling, der står for administrationen af "Din infoboks".

Boksen leveres på udstillingsadressen af kommunens Entreprenørafdeling. Det er også Entreprenørafdelingen, der sætter vægdisplays op inde i og uden på boksen. Begge dele for lejers regning. Lejeren sørger selv for tilslutning af el og eventuel nettilslutning (kabel er bedst, men trådløst kan bruges).

Displays er stof med tryk, specielt syet til boksens skinner. Lejer leverer trykfærdigt materiale til Kommunikationsafdelingen, der sørger for produktionen.

Lejer leverer billeder/tekst/film til TV og Kommunikationsafdelingen sørger for at det leverede bliver vist.

Lejer står selv for løbende rengøring af boksen, men kan - mod betaling - aftale rengøring med kommunens Rengøringsafdeling.

Lejer står selv for at åbne og låse boksen, men  der kan - mod betaling - træffes aftale med et vagtselskab om dette.

Priser

Standardleje af boksen udgør 1.000 kr. pr. uge. Denne udgift inkluderer bl.a. forsikring og opsætning af udsendelse på TV-skærm.

Transport, opsætning og nedtagning  af boksen udgør 3.000 kr.pr. gang (i Esbjerg Kommune).

 

Grafisk opsætning og tryk af vægdisplays aftales individuelt, lige som rengøring, åbning, lukning og eventuel strømforbrug.

Kontakt

Kommunikation
Ole Asmussen
Tlf. 7616 1005 / 4020 7376
Mail: oga@esbjergkommune.dk
Rådhuset, Torvegade 74
6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune