Budget 2016-19

 

Kommunale skatter for 2016:
Kommunal indkomstskat                                  25,6 %
Kirkeskat                                                       0,81 %
Grundskyld                                                  25,29 ‰


 

Budget - udgifter Klik på billede for visning i stor format - Budget - udgifter

Budget - indtægter Klik på billede for visning i stor format - Budget - indtægter

Budgetforlig i Esbjerg Kommune.

Der er den 22. september indgået budgetforlig mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:
Venstres Byrådsgruppe, Socialdemokraternes Byrådsgruppe, Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe og Den Konservative Byrådsgruppe.
Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Link til:

Video fra pressemødet vedr. budgetforliget
Budgetaftale
Forligsbudget - oversigt med de enkelte forslag (x-ark)

------------------------------------------------------------

Direktionens forslag til "Budget-i-Balance"

Direktionen har udarbejdet et forslag til ”Budget-i-Balance”, som grundlag for Byrådets arbejde med budgettet for 2016-19.
Af vedlagte oversigt fremgår alle de ændringsforslag Direktionen har inddraget i arbejdet. De forslag, der er markeret med ”x” i højre side udgør forslaget til ”Budget-i-Balance” 2016-19.
De politiske partier arbejder nu videre med materialet indtil 2. behandling af budgettet, som sker den 5. oktober kl. 17.00.

Direktionens forslag til "budget-i-balance" gennemgås for Byrådet på et budgetseminar den 3. september.
I fremsættelsesskrivelsen er beskrevet forudsætningerne for Direktionens forslag til ”Budget-i-Balance”.

Se Direktionens forslag ved at klikke på de vedhæftede PDF-filer til højre på siden. 
  -------------------------------
 

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2016 og overslagsårene 2017-19.

Forslaget behandles første gang i Byrådet den 31. august 2015 og anden gang den 5. oktober 2015.

Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen, hvor budgettet for 2016 bliver endeligt vedtaget.
Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet har besluttet skal gælde i Esbjerg Kommune.

Der er udfærdiget en bevillingsoversigt for 2016, som viser bevillingsforslag til de enkelte udvalg.

 

August
17. august
Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2016-19 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling.
19. august
Direktionen færdiggør Budget-i-Balance.
31. august
 
Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2016-19.
Efter byrådsmødet orienteres om Direktionens forslag til Budget-i-Balance. Materialet lægges samtidig på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
September  
3. september 
Byrådets budgetseminar.
7. – 22. september
Forhandlingsudvalget/Økonomiudvalget arbejder med ændringsforslag. 
Oktober
5. oktober
Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2016-19.

 

Kontakt

Fællesforvaltningen
Økonomi
Torvegade 74
6700 Esbjerg
tlf. 76 16 16 16
okonomi@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune