Budget 2015-18

 

Bred enighed om budget i Esbjerg

Link til budget 2015-18

Kommunale skatter for 2015:
Kommunal indkomstskat                             25,4 %
Kirkeskat                                                        0,81 %
Grundskyld                                                  25,29 ‰


 

Klik på billede for visning i stor format - Budget - udgifter

Klik på billede for visning i stor format - Budget - indtægter

 

Budgetforlig i Esbjerg Kommune.

Der er den 15. september indgået budgetforlig mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:

Venstres Byrådsgruppe, Socialdemokraternes Byrådsgruppe, Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe og Den Konservative Byrådsgruppe.

Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018.

 

Link til:

Budgetaftale
Forligsbudget - oversigt med de enkelte forslag (x-ark)

-----------------------------

Direktionens forslag til "Budget-i-Balance"

Direktionen har udarbejdet et forslag til ”Budget-i-Balance” som grundlag for Byrådets arbejde med budgettet for 2015-18.
Af vedlagte oversigt fremgår alle de ændringsforslag Direktionen har inddraget i arbejdet. De forslag, der er markeret med ”x” i højre side udgør forslaget til ”Budget-i-Balance” 2015-18.
De politiske partier arbejder nu videre med materialet indtil 2. behandling af budgettet, som sker den 6. oktober kl. 16.00.

Direktionens forslag til "budget-i-balance" gennemgås for Byrådet på et budgetseminar den 3. og 4. september.
I vedlagte fremsættelsesskrivelse er beskrevet forudsætningerne for Direktionens forslag til ”Budget-i-Balance”.

Se Direktionens forslag ved at klikke på de vedhæftede PDF-filer til højre på siden. 
  -------------------------------

 

Se Esbjerg Kommunes budgetforslag 2015-18

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene 2016-18.

 
Forslaget behandles første gang i Byrådet den 1. september 2014 og anden gang den 6. oktober 2014.
Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen, hvor budgettet for 2015 bliver endeligt vedtaget.
 
Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet har besluttet skal gælde i Esbjerg Kommune.
 
De første afsnit i budgetforslaget består af overordnede generelle bemærkninger og økonomiske oversigter. De efterfølgende afsnit behandler de enkelte politikområder, investeringsoversigter, tilskud, takster mv.
 
Hvis den elektroniske udgave downloades fra Esbjerg Kommunes hjemmeside, er det muligt at klikke sig videre til de enkelte sider via bogmærker/bookmarks.

 

August
18. august
Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2015-18 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling.
19. august
Direktionen færdiggør Budget-i-Balance.
1. september
 
Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015-18.
Efter byrådsmødet orienteres om Direktionens forslag til Budget-i-Balance. Materialet lægges samtidig på EK-net og Esbjerg Kommunes hjemmeside.
September  
3. og 4. september 
Byrådets budgetseminar.
8. – 23. september
Forhandlingsudvalget/Økonomiudvalget arbejder med ændringsforslag. 
Oktober
6. oktober
Byrådets 2. behandling af budgetforslaget.

 

Kontakt

Fællesforvaltningen
Økonomi
Torvegade 74
6700 Esbjerg
tlf. 76 16 16 16
okonomi@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune