Brandingfilm om Esbjerg Kommune 2016

Denne video blev produceret i forbindelse med en præsentation af Esbjerg som energiby og levested. Den blev vist første gang i Cape Town, Sydafrika, ved en konference hvor verdens energibyer blev præsenteret, heriblandt Esbjerg.

Kontakt

Kommunikation
Esbjerg Kommune
Rådhuset
Torvegade 74
6700 Esbjerg
kommunikation@esbjergkommune.dk 

© 2012 i Esbjerg Kommune
\23video.html
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global.PageId-->515516
1<!--@Global.PagingPosition-->11
2<!--@Global.ParagraphId-->71006157
3<!--@Item.Area.CludoSearchPage_ID-->42429
4<!--@Item.Area.CludoSearchPage_ID.IsRequired-->0
5<!--@Item.Area.CludoSearchPage_ID.Name-->20Cludo search page ID
6<!--@Item.Area.CludoSearchPage_ID.SystemName-->18CludoSearchPage_ID
7<!--@Item.Area.CludoSearchPage_ID.Type-->4Text
8<!--@Item.Area.CludoSearchPage_ID.Value-->42429
9<!--@Item.Area.Field.First-->0
10<!--@Item.Area.Field.Last-->4True
11<!--@Item.Area.Id-->11
12<!--@Item.Area.Id.IsRequired-->0
13<!--@Item.Area.Id.Name-->2Id
14<!--@Item.Area.Id.SystemName-->2Id
15<!--@Item.Area.Id.Type-->4Text
16<!--@Item.Area.Id.Value-->11
17<!--@Item.Area.ItemInstanceType-->0
18<!--@Item.Area.ItemInstanceType.IsRequired-->0
19<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Name-->16ItemInstanceType
20<!--@Item.Area.ItemInstanceType.SystemName-->16ItemInstanceType
21<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Type-->4Text
22<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Value-->0
23<!--@Item.Area.Paragraph_IDTopmenuSmall-->563875
24<!--@Item.Area.Paragraph_IDTopmenuSmall.IsRequired-->0
25<!--@Item.Area.Paragraph_IDTopmenuSmall.Name-->26Paragraph ID topmenu small
26<!--@Item.Area.Paragraph_IDTopmenuSmall.SystemName-->24Paragraph_IDTopmenuSmall
27<!--@Item.Area.Paragraph_IDTopmenuSmall.Type-->4Text
28<!--@Item.Area.Paragraph_IDTopmenuSmall.Value-->563875
29<!--@Item.Area.Sort-->10
30<!--@Item.Area.Sort.IsRequired-->0
31<!--@Item.Area.Sort.Name-->4Sort
32<!--@Item.Area.Sort.SystemName-->4Sort
33<!--@Item.Area.Sort.Type-->4Text
34<!--@Item.Area.Sort.Value-->10
35<!--@Item.Area.SystemName-->15WebsiteSettings
36<!--@Item.EmbedKode-->417<div style="width:100%; height:0; position: relative; padding-bottom:56.25%"><iframe src="http://video.esbjergkommune.dk/12669804.ihtml/player.html?token=7efdcf3568d97253eb0c5d
37<!--@Item.EmbedKode.IsRequired-->0
38<!--@Item.EmbedKode.Name-->10Embed kode
39<!--@Item.EmbedKode.SystemName-->9EmbedKode
40<!--@Item.EmbedKode.Type-->9Long text
41<!--@Item.EmbedKode.Value-->417<div style="width:100%; height:0; position: relative; padding-bottom:56.25%"><iframe src="http://video.esbjergkommune.dk/12669804.ihtml/player.html?token=7efdcf3568d97253eb0c5d
42<!--@Item.Field.First-->0
43<!--@Item.Field.Last-->4True
44<!--@Item.Id-->13
45<!--@Item.Id.IsRequired-->0
46<!--@Item.Id.Name-->2Id
47<!--@Item.Id.SystemName-->2Id
48<!--@Item.Id.Type-->4Text
49<!--@Item.Id.Value-->13
50<!--@Item.ItemInstanceType-->0
51<!--@Item.ItemInstanceType.IsRequired-->0
52<!--@Item.ItemInstanceType.Name-->16ItemInstanceType
53<!--@Item.ItemInstanceType.SystemName-->16ItemInstanceType
54<!--@Item.ItemInstanceType.Type-->4Text
55<!--@Item.ItemInstanceType.Value-->0
56<!--@Item.ParagraphHeader-->12Brandingfilm
57<!--@Item.ParagraphHeader.IsRequired-->0
58<!--@Item.ParagraphHeader.Name-->15ParagraphHeader
59<!--@Item.ParagraphHeader.SystemName-->15ParagraphHeader
60<!--@Item.ParagraphHeader.Type-->4Text
61<!--@Item.ParagraphHeader.Value-->12Brandingfilm
62<!--@Item.ParagraphName-->12Brandingfilm
63<!--@Item.Sort-->14
64<!--@Item.Sort.IsRequired-->0
65<!--@Item.Sort.Name-->4Sort
66<!--@Item.Sort.SystemName-->4Sort
67<!--@Item.Sort.Type-->4Text
68<!--@Item.Sort.Value-->14
69<!--@Item.SystemName-->723video
70<!--@ParagraphContainer-->0
71<!--@ParagraphForceImageHeight-->10
72<!--@ParagraphForceImageWidth-->10
73<!--@ParagraphGlobalID-->10
74<!--@ParagraphHeader-->12Brandingfilm
75<!--@ParagraphID-->71006157
76<!--@ParagraphImage-->0
77<!--@ParagraphImageClean-->0
78<!--@ParagraphImageHAlign-->4left
79<!--@ParagraphImageLinkAlt-->0
80<!--@ParagraphImageLinkClean-->0
81<!--@ParagraphImageLinkTarget-->0
82<!--@ParagraphImageText-->0
83<!--@ParagraphImageVAlign-->3top
84<!--@ParagraphModule-->0
85<!--@ParagraphPageID-->515516
86<!--@ParagraphText-->0
87<!--@TemplateImageColumns-->10
88<!--@LoopStart(Item.Groups)--> <!--@LoopEnd(Item.Groups)-->0
89<!--@LoopStart(Item.Fields)--> <!--@LoopEnd(Item.Fields)-->0
90<!--@LoopStart(Item.Id.Options)--> <!--@LoopEnd(Item.Id.Options)-->0
91<!--@LoopStart(Item.Sort.Options)--> <!--@LoopEnd(Item.Sort.Options)-->0
92<!--@LoopStart(Item.ItemInstanceType.Options)--> <!--@LoopEnd(Item.ItemInstanceType.Options)-->0
93<!--@LoopStart(Item.EmbedKode.Options)--> <!--@LoopEnd(Item.EmbedKode.Options)-->0
94<!--@LoopStart(Item.ParagraphHeader.Options)--> <!--@LoopEnd(Item.ParagraphHeader.Options)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->1025-09-2018
1<!--@Global:Server.Date.Day-->225
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->19
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->239
4<!--@Global:Server.Date.Month-->19
5<!--@Global:Server.Date.Second-->249
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->12
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->239
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->7tirsdag
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->2ti
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->9september
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3sep
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42018
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->3268
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->13
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->1925-09-2018 09:39:49
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->1825. september 2018
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->809:39:49
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->1825. september 2018
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->1025-09-2018
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->509:39
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Tue, 25 Sep 2018 07:39:49 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192018-09-25T09:39:49
23<!--@Global:Pageview.Url-->77/om-kommunen/tal--fakta-og-historie/brandingfilm-om-esbjerg-kommune-2016.aspx
24<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->22/Default.aspx?ID=15516
25<!--@Global:Page.ID-->515516
26<!--@Global:Page.Name-->36Brandingfilm om Esbjerg Kommune 2016
27<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
28<!--@Global:Area.ID-->12
29<!--@Global:Area.Name-->6EK2012
30<!--@Global:Area.Primarydomain-->21www.esbjergkommune.dk
31<!--@Global:Area.Lang-->2da
32<!--@Global:Area.LongLang-->5da-DK
33<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->16Danish (Denmark)
34<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->7Denmark
35<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->15dansk (Danmark)
36<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->7Danmark
37<!--@Global:Area.Culture.Name-->5da-DK
38<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2DK
39<!--@Global:eCommerce.Currency-->13Danske kroner
40<!--@Global:eCommerce.Currency.Code-->3DKK
41<!--@Global:eCommerce.Currency.IsDefault-->4True
42<!--@Global:eCommerce.Currency.IsCurrent-->4True
43<!--@Global:eCommerce.Currency.Name-->13Danske kroner
44<!--@Global:eCommerce.Currency.PayGatewayCode-->3208
45<!--@Global:eCommerce.Currency.Symbol-->4kr.
46<!--@Global:eCommerce.Currency.SymbolPlace-->10
47<!--@Global:eCommerce.Currency.Rate-->3100
48<!--@Global:eCommerce.Currency.IntegerSeparator-->1.
49<!--@Global:eCommerce.Currency.DecimalSeparator-->1,
50<!--@Global:eCommerce.CurrencyName-->13Danske kroner
51<!--@Global:eCommerce.CurrencyRate-->3100
52<!--@Global:eCommerce.CurrencyCode-->3DKK
53<!--@Global:eCommerce.PricesWithVat-->4True
54<!--@Global:eCommerce.ReverseChargeForVatToken-->3251bc1262c4f4a459e2952ca62d35f2d3
55<!--@Global:eCommerce.CartPageID-->0
56<!--@Global:eCommerce:Cart.CartIsPresent-->5false
57<!--@Global:Page.Top.Name-->11Om kommunen
58<!--@Global:Page.Top.ID-->41535
59<!--@Global:Extranet.UserID-->10
60<!--@Global:Extranet.UserName-->0
61<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderID-->10
62<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderName-->0
63<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderType-->0
64<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderKey-->0
65<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalUserName-->0
66<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalEmail-->0
67<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
68<!--@Global:Request.UserAgent-->40CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
69<!--@Global:Extranet.Groups-->0
70<!--@Global:Page.Manager.Username-->0
71<!--@Global:Page.Manager.Name-->0
72<!--@Global:Page.Manager.Email-->0
73<!--@Global:Page.Manager.Phone-->0
74<!--@Global:Page.Manager.Fax-->0
75<!--@Global:Page.Editor.Username-->5brbru
76<!--@Global:Page.Editor.Name-->4Brit
77<!--@Global:Page.Editor.Email-->23brbru@esbjergkommune.dk
78<!--@Global:Page.Editor.Phone-->0
79<!--@Global:Page.Editor.Fax-->0
80<!--@Global:Request.Url-->50http://www.esbjergkommune.dk/Default.aspx?ID=15516
81<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->50http://www.esbjergkommune.dk/Default.aspx?ID=15516
82<!--@Global:Request.Host-->21www.esbjergkommune.dk
83<!--@Global:Request.OriginalString-->53http://www.esbjergkommune.dk:80/Default.aspx?ID=15516
84<!--@Global:Request.PathAndQuery-->22/Default.aspx?ID=15516
85<!--@Global:Request.Port-->280
86<!--@Global:Request.Query-->9?ID=15516
87<!--@Global:Request.Scheme-->4http
88<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->0
89<!--@Global:Device.IsMobile-->0
90<!--@Global:Device.IsTablet-->0
91<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
92<!--@Global:Device.IsBot-->0
93<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
94<!--@Global:Device.IsIOS-->0
95<!--@Global:Device.IsWindows-->0
96<!--@Global:Device.IsOther-->4True
97<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
98<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
99<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
100<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
101<!--@Global:Device.IsIPad-->0
102<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
103<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
104<!--@Global:Stylesheet.ID-->41749
105<!--@Global:Stylesheet.TopLogo-->0
106<!--@Global:Stylesheet.TopLogoClean-->0
107<!--@Global:Stylesheet.TopGraphic-->0
108<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicClean-->0
109<!--@Global:Stylesheet.BottomLogo-->0
110<!--@Global:Stylesheet.BottomLogoClean-->0
111<!--@Global:Page.IsProtected-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->515516