Befolkningstal fordelt på skoledistrikter, ældredistrikter og sogne

Esbjerg Kommune opgør det faktiske befolkningstal én gang om året. Det faktiske befolkningstal opgøres på kommuneniveau og på forskellige aldersintervaller, som har betydning for de kommunale aktiviteter.

Faktiske befolkningstal på skole-, ældreområder og sogne pr. januar 2018  

 

Befolkningstallet for hele kommunen opdateres månedligt på aldersgrupper og er tilgængeligt her:

Befolkningsudviklingen i forhold til prognose 2017 og 2018 - månedsvis pr. 31.08.2018
 

Kontakt

Fællesforvaltning
Økonomi
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Økonomi
© 2012 i Esbjerg Kommune