Befolkningsprognose

Befolkningsprognoser er et vigtigt fundament for planlægningen i forbindelse med fx. daginstitutioner, folkeskoler og ældreomsorg.

I beregningen af den forventede befolkningsudvikling indgår forventet antal fødsler og dødsfald samt forventet antal tilflyttere og fraflyttere. Desuden indgår det forventede antal nye boliger i fremskrivningsperioden.

En befolkningsprognose illustrerer, hvordan befolkningen vil udvikle sig under de givne forudsætninger.

Se "Befolkningsprognose på kommuneplan 2018-2028"

  
 

Kontakt

Fællesforvaltning
Økonomi
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Økonomi
© 2012 i Esbjerg Kommune