Befolkningens bevægelser

Information om befolkningsudviklingen i Esbjerg Kommune:

Befolkningens bevægelser 2. kvartal 2018 viser den historiske udvikling i antallet af fødte, døde, til- og fraflytninger og ind- og udvandring for Esbjerg Kommune.

Befolkningens bevægelser opdateres hvert kvartal; dog er opdateringen i forbindelse med årsafslutningen mere fyldestgørende.


Tidligere udgivelser:

 

 

 

 

 

Kontakt

Fællesforvaltning
Økonomi
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Økonomi
© 2012 i Esbjerg Kommune