6-by Nøgletalsrapport 2017

 

Download den nye reviderede 6-by Nøgletalsrapport 2017 
6-by Nøgletalsrapporten udarbejdes hvert andet år. 
Sammenligning af kommunernes service- og udgiftsniveauer

Hvem bruger flest penge per indbygger på kultur, veje eller ældreområdet? Seks af de største kommuner i Danmark sammenlignes i ny rapport.

En række nøgletal viser - i den såkaldte 6-bynøgletalsrapport for 2017 - ligheder og forskelle mellem Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, København og Aarhus kommuner på udvalgte områder.
I rapporten er der en række nøgletal for forskellige kommunale opgaveområder eksempelvis: - Skole - Dagtilbud - Ældre - Kultur og fritid.
Rapporten sammenligner landets største kommuner på en række områder. Både udgiftsniveau pr. indbygger, aktivitetsniveauer og mere specifikke opgørelser for områder, som tilsammen eksemplificerer kommunernes store og mangeartede opgavepalette:
- Hvad er den gennemsnitlige skolestørrelse?
- Hvor stor er kommunens kassebeholdning pr. indbygger?
- Hvor stor en del af bibliotekernes udlån og aflevering sker via selvbetjening?

Rapporten udkommer hvert andet år, og kommunerne bruger tallene som grundlag for yderligere debat om de udvalgte aktivitetsområder.
Mest interessant i nøgletalsrapporten er selvfølgelig udgiftsniveauet, hvilket i høj grad afspejler kommunernes forudsætninger og prioriteringer.
Forskelle i bl.a. konterings- og budgetteringspraksis betyder, at der er visse forskelle mellem kommunerne som gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne enkelte af nøgletallene. Først og fremmest skal tallene således øge interessen for at dykke ned i de forskellige områder og derved skabe en platform, hvorpå yderligere debat kvalificeres.

Yderligere informationer fås ved henvendelse til nedenstående personer:

Odense Kommune:
Tina Slot, tlf. 65 51 11 30, e-mail: tsl@odense.dk 
Henrik Bjørn Jacobsen, tlf. 65 51 11 88, e-mail: hbja@odense.dk

Aalborg Kommune:
Niels Jørgensen, tlf. 99 31 17 14, e-mail: nij@aalborg.dk

Esbjerg Kommune:
Anders Rathleff Hansen, tlf. 76 16 24 85, e-mail: arh@esbjergkommune.dk

Randers Kommune:
Hannah Klokmose Lauridsen, tlf. 89 15 11 08, e-mail: hkl@randers.dk
Ulrich Kjær Egebjerg, tlf. 89 15 11 61, e-mail: ulrich.kjaer.egebjerg@randers.dk

København Kommune:
Elena Pirumova, tlf. 51 62 98 97, e-mail: G59F@okf.kk.dk
Trine Overgaard Møller, tlf. 51 62 98 98, e-mail: G14B@okf.kk.dk

Aarhus Kommune:
Peter Marstrand Jørgensen, tlf. 89 40 21 46, e-mail: jpem@aarhus.dk
Nils Tjell, tlf. 89 40 21 82, e-mail: ntj@aarhus.dk

Kontakt

Fællesforvaltning
Økonomi
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Økonomi
© 2012 i Esbjerg Kommune