Sundhedsplejerske til Familiens Hus

Familiens Hus og Sundhedsplejen ved Esbjerg Kommune søger en sundhedsplejerske 30-37 timer ugentligt, til at forestå sundhedspleje og undervisning i gruppeforløb i Familiens Hus. Derudover at forestå hjemmebesøg for familier tilknyttet familiegrupperne.
 
Tiltrædelse snarest muligt dog senest 1. december 2018.
 
Vi søger en energisk og fagligt velfunderet medarbejder, med gode samarbejds- og koordineringsevner. Erfaring i facilitering af gruppeprocesser og arbejde med sårbare familier vil være et stort plus.
 
Hvem er vi?
Familiens Hus er et tilbud til unge gravide og familier op til 30 år, der i partnerskab med Mødrehjælpen, tilbyder et lokalt forebyggende og helhedsorienteret ambulant forløb.
 
Huset fungerer som en samlet indgang for familierne til relevant hjælp og støtte. Indsatsen omfatter både generelle forebyggende aktiviteter og konkret hjælp og støtte til de familier, der har et særligt behov.
Huset samler kommunale og lokale frivillige indsatser og tilbud overfor målgruppen på sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet under et tag.
 
Det overordnede formål med Familiens Hus er at nedbringe andelen af sårbare, unge familier ved at øge deres personlige, sociale og faglige ressourcer og dermed styrke familierne og deres børns muligheder for personlig udfoldelse, trivsel og sundhed. Konkret arbejdes der med, at forældrene kommer i gang med og fastholdes i uddannelse og/eller beskæftigelse.
  
Primære opgaver som sundhedsplejerske:
Sundhedspleje i Familiens Hus indebærer at indgå i arbejdsopgaver, som disse er beskrevet i manualerne for Familiens Hus, herunder bl.a.:
 
 • Ansvarlig for at yde sundhedspleje og sundhedsfaglig vejledning i Familiens Hus til unge gravide og familier, herunder at undervise i 45-ugers helhedsorienteret gruppeforløb samt i forskellige caféforløb, både dag, eftermiddag og aften. 
 • Gennemføre individuelle og sundhedsfagligt rådgivende samtaler med brugere – både i åben rådgivning og som led i en individuel forløbsplan.
 • Sundhedsplejerskens hjemmebesøg ved gravide, børn og familier, der er tilknyttet de 45-ugers familiegrupper
 • Indgå aktivt i det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde i Familiens Hus.
 • Afholde og deltage i faglige arrangementer i Familiens Hus.
 • Anvende manualerne i Familiens Hus i det daglige arbejde samt deltage i den løbende udvikling af manualerne.
 • Samarbejde med den kommunale sundhedspleje.  
 
Sekundære opgaver som sundhedsplejerske:
 • Tilrettelægge og varetage opgaver i samarbejde med de øvrige medarbejdere i Familiens Hus, herunder at deltage i tværfaglige møder og faglig udveksling, samt at samarbejde og koordinere med frivillige i Familiens Hus.
 • Samarbejde med andre eksterne sundhedsfaglige aktører, fx sygehus, den kommunale familieafdeling, foranstaltninger m.v.
 • Arbejde resultatbaseret, herunder bruge data i forbindelse med justering af arbejdsgange. Det resultatbaserede arbejde sker i samarbejde med øvrige faglige medarbejdere.
 • At modtage undervisning og løbende coaching/støtte i manualerne
 • Deltage i relevante faglige netværk og kurser
 • Deltage i de praktiske opgaver, som knytter sig til husets almindelige drift.
 
Stillingen kan indebære arbejde på forskudte tidspunkter, idet huset flere dage i ugen har åben til kl. 19.00.
 
Du vil organisatorisk blive ansat i Sundhedsplejen ved Esbjerg Kommune, men primært have din dagligdag i Familiens Hus og derved refererer du i det daglige arbejde primært til lederen af Familiens Hus. Du vil dog kunne hente sundhedsplejefaglig sparring hos dine kolleger ved Sundhedsplejen, ligesom du vil få mulighed for at deltage i relevante møder og kurser i afdelingen.
Der er mulighed for at stillingen deles af 2 sundhedsplejersker, hvorved der vil pågå flere opgaver fra Sundhedsplejen.
 
Ansøgere med erfaring med målgruppen vil blive foretrukket.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Ønsker du at vide mere om stillingen eller rekvirere stillingsprofil, er du velkommen til at kontakte leder af Familiens Hus Anja M. Hansen pr. mail anh20@esbjergkommune.dk eller leder af Sundhedsplejen Kirsten Øbo pr. mail kib5@esbjergkommune.dk eller mobil: 23 99 11 52.
 
Lønnen fastsættes gældende overenskomst og efter principperne for Lokal Løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen vil straffeattest afleveres og børneattest blive indhentet.
 
Ansøgningsfrist
25. oktober 2018
 
Der forventes afholdelse af samtaler mandag den 29. oktober 2018
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst, og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.

 

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
25-10-2018 23:59

Tiltrædelse
Snarest muligt og senest 1. december 2018

KONTAKTPERSON

Anja M. Hansen
Telefon 20 57 95 94
© 2012 i Esbjerg Kommune