Afdelingsleder til Forsorgshjemmet

Energisk afdelingsleder der brænder for udsatte mennesker.
 
Center for Misbrug & Udsatte søger en afdelingsleder til Forsorgshjemmet pr. 1. december 2018 eller snarest derefter.
 
Du vil få ansvaret for et døgntilbud efter servicelovens § 110 med plads til 28 borgere. Hjemløshed er hovedårsagen til indskrivning på Forsorgshjemmet, men borgergruppen har andre problematikker, såsom misbrug, psykiske sygdomme, økonomiske og sociale problemer m.m.
Udover personaleledelse for ca. 20 medarbejdere, har du også det økonomiske ansvar for eget budget.
 
Afdelingen er en del af Center for Misbrug & Udsatte, hvor du vil indgå i et team med 6 andre afdelingsledere. Du vil opleve en høj grad af selvstændighed, hvor der er højt til loftet og kompetence til at udøve ledelse i eget hus. Du vil referere direkte til centerledelsen, der består af en vice- og en centerleder.
 
Ledelsesområde
 
Strategisk ledelse:
Vi arbejder ud fra et helhedsperspektiv, tværfagligt og tværsektorielt. Med afsæt i kendte Nationale mål og strategiske sigtelinjer i Social & Tilbud, skal du sætte kursen og sikre at gældende lovgivning på området overholdes, herunder at nye politiske tiltag implementeres.
 
Personaleledelse:
Du får den direkte personaleledelse for afdelingens medarbejdere, hvor dine ledelsesmæssige og personlige kompetencer understøtter og udfordrer medarbejdernes udvikling og trivsel.
 
Faglig ledelse:
Vi er ambitiøse og drevet af professionelt nærvær og højt fagligt niveau, hvor vi med fokus på kerneopgaven støtter mennesker med funktionsnedsættelse til at mestre eget liv. Særligt kendetegnende for Forsorgshjemmet er brobygning til andre relevante samarbejdspartnere, herunder Jobcentret og boligforeninger m.m.
 
Ledelse af økonomi & drift:
Du får ansvaret for, at den økonomiske og driftsmæssige ramme overholdes i egen afdeling. Det betyder, at du selvstændigt skal prioritere og håndtere de daglige ledelsesopgaver med fokus på økonomi, ansættelsesforhold, og målkrav.
 
Personligt lederskab:
Vi anskuer ledelse som et fag og vægter personlig lederstil, engagement og selvstændighed højt. Du skal kommunikativt udvise tillid og respekt i det daglige arbejde og vise vejen for dine medarbejdere. Derudover skal du være reflekterende og evne at se sammenhænge på tværs af organisationen.
 
Forventninger til dig:
 • Du har lyst til at støtte udsatte mennesker, og har naturligt en forståelse for deres situation.
 • Du har en relevant faglig uddannelse, det være sig inden for social –eller sundhedsfaglige område.
 • Du har en diplomuddannelse i ledelse eller ønske om at tage den.
 • Du er proaktiv, professionel, tillidsfuld og evner at håndtere interpersonelle konflikter i dit virke som leder.
 • Du tør udfordre ”vanens magt” og byder ind med ideer og forslag til vores foranderlige samfund.
 • Du agerer i overensstemmelse med de politiske, herunder forvaltningsmæssige beslutninger.
 • Du trives med –og udviser høj selvstændighed i dit ledelsesvirke, samt drives af det tværfaglige arbejde.
 • Du er en god ambassadør i alle sammenhænge.
 • Du fremmer trivslen og det gode arbejdsmiljø, herunder sikrer at medarbejdernes kompetencer lever op til gældende krav og udleves i dagligdagen.
 
Det tilbyder vi dig:
 • En velfungerende afdeling og organisation der vægter differentieret støtte til borgeren meget højt.
 • Et velfungerende og fagligt robust lederteam der brænder for opgaven.
 • Ledelsesmæssig opbakning og sparring i ledelsesteamet
 • Løbende udvikling af dit ledelsespotentiale, herunder relevant efteruddannelse.
 • Høj grad af medindflydelse og rum for dit eget selvstændige ledelsesvirke.
 • Kompetent administrativ bistand.
 
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved Centerleder Morten Jensen, tlf. 76 16 64 31.
 
Løn –og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst efter principperne i lokal løndannelse.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge.
 
Ved ansættelse i stillingen, skal straffeattest afleveres.
 
Ansøgningsfrist:
23. oktober 2018
 
Ansættelsessamtaler finder sted den 26. oktober og den 1. november 2018, og du skal være indstillet på en personlighedstest mellem første og anden samtale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning nederst og vedhæft ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
 

 

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
23-10-2018 23:59

Tiltrædelse
1. december 2018 eller snarest derefter.

KONTAKTPERSON

Centerleder Morten Jensen
Telefon 76 16 64 31
© 2012 i Esbjerg Kommune