Pædagog (barselsvikar)

Udviklingscenter Ribe – Botilbuddet Farupvej 8E søger:

Barselsvikar på 32 timer fra 1. december 2018 – 31. august 2019 med evt. mulighed for forlængelse.

Udviklingscenter Ribe er et bo- støtte- og aktivitetstilbud inden for Serviceloven til 200 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Ribes 12 døgntilbud (SEL § 108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Ribe by (SEL § 85).
Der er ca. 250 faste medarbejdere som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vort center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Vi har udarbejdet leadership pipelines, der beskriver hvilke kompetencer, prioriteter og værdier vi kan forvente af hinanden som medarbejder, afdelingsleder og centerledelse.
Med den ramme har vi fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Lige nu er vi i gang med at implementere Resultatdokumentation, for derigennem at skabe yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger.

Udviklingscenter Ribes pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP - Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik samt en Neuropædagogisk tilgang.
Herudover arbejdes der med et kontinuerligt fokus på vores 4 værdier – troværdighed, kompetence, udvikling og anerkendelse.
 

Farupvej 8E
Botilbuddet Farupvej 8E er et døgndækket botilbud under Udviklingscenter Ribe.
På 8E bor 18 borgere med fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelser, fordelt i 3 huse. (SEL § 108 ).
Kendetegnende for borgergruppen er, at det er borgere over 18 år, visiteret til et døgndækkende botilbud. En del af borgerne er indenfor autismespektret og flere har desuden psykiatriske tillægsdiagnoser, der giver komplekse problemstillinger i hverdagen.
Grundet borgernes kompleksitet har nogle af borgerne én til én bevillig. Dette betyder, at der til tider i kerneydelsen, kan være alene arbejde i relationen med borgeren. Der er dog altid øvrige kolleger at sparre med, hvis behovet opstår.
 
Vores pædagogiske fundering og opgave er med afsæt i Neuropædagogik og KRAP (kognitiv-ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik).
I det pædagogiske arbejde lægges der vægt på en struktureret og ensartet tilgang, for at skabe tryghed og forudsigelighed for den enkelte borger. Udadrettet og selvskadende adfærd kan forekomme i mødet med borgeren. Dette arbejdes der målrettet på at minimere, bl.a. i form af struktur, skabelse af nødvendige rammer og kompenserende støttebehov.
Botilbuddet tilrettelægger en individuel socialpædagogisk indsats, med udgangspunkt i den enkelte borgers udviklingspotentiale, borgerens behov og ønsker.
 

Vi søger en person med følgende profil:
 • Har en anerkendende tilgang til borgere og kolleger
 • Er faglig velfunderet og kan omsætte teori til pædagogisk praksis
 • Vægter dokumentation i sit arbejde, samt kendskab til Sensum Bosted
 • Har lyst til og ser perspektiver i arbejdet med målgruppen, hvor små ændringer i borgerens adfærd er en succes
 • Arbejder struktureret og kan begå sig i et miljø, der til tider er konfliktfyldt
 • Har fokus på at arbejde konfliktnedtrappende
 • Kan arbejde professionelt og selvstændigt, samt forpligte sig i teamet
 • Vægter trivsel og betydningen af konstruktiv gruppedynamik
 • Reflektere over egen og kollegers praksis
 • Erfaring med borgere, hvor udadrettet og selvskadende adfærd, kan komme til udtryk
 • Til tider arbejde i et højt stress- og aktivitetsniveau
 • Har kørekort 

Vi kan tilbyde:
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor du vil kunne være med til at sætte dit præg
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes helhedsorienteret og målrettet omkring den enkelte borger
 • En arbejdsplads, hvor vi uddelegerer ansvars- og arbejdsopgaver og bevidst anvender hinandens ressourcer
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer medindflydelse
 • En personalegruppe, der er opmærksom på hinanden og ønsker et godt arbejdsmiljø
 • Ca. 30 engagerede kolleger, med en anerkendende tilgang til borgerne
 • Faglig sparring og pædagogisk udvikling, i form af fokusgruppemøder, husmøder og personalemøder
 • Løbende faglig udvikling i form af supervision, vidensdeling, kurser og efteruddannelse  
 
Der må påregnes skiftende arbejdstider i dag- og aftenvagt fra kl. 06.00 – 22.00 samt arbejde hver 2. weekend og på helligdage.
 
Yderligere oplysninger angående stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Sheila Louise Petersen på tlf.nr. 24911798.
 
Du har også mulighed for at læse mere på vores hjemmeside www.udviklingscenterribe.esbjergkommune.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.


Ansøgningsfrist er den 21. oktober 2018.
 
Vi forventer at afholde samtaler mandag/tirsdag i uge 44. 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i Word eller PDF format.

 

 

FAKTA

Arbejdstid
Deltid (over 21 timer)

Varighed
Vikariat

Ansøgningsfrist
21-10-2018 23:59

Tiltrædelse
1. december 2018

KONTAKTPERSON

Afdelingsleder Sheila Louise Petersen
Telefon 24911798
© 2012 i Esbjerg Kommune