Lærer til Kvaglundskolen Signatur - vikariat

Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg Kommune søger to lærere, som brænder for elevernes læring og trivsel. Stillingerne er på 37 ugentlige timer og er begge tidsbegrænset for en periode.
 
Signaturskolen består af 3 fysiske afdelinger med i alt ca. 1200 elever og ca. 180 ansatte.
 
Kvaglundskolen Signatur er 2-sporet og beliggende i Esbjergs østlige bydel. Afdelingen har ca. 450 elever fordelt på 20 klasser fra 0. – 9. klasse med en sammensat elevgruppe med 65% tosprogede elever fra mange lande. Derudover er der også klasser med specialgrupper.

Kvaglundskolens specialgrupper er et skoletilbud til børn og unge i udsatte positioner. Eleverne er visiteret hertil på grund af særlige udfordringer. Der er i øjeblikket ca. 65 elever med og uden diagnoser. Eleverne er mellem 6 og 17 år og er fordelt på 11 klasser.  

LEAPS
Kvaglundskolen Signatur er Danmarks anden LEAPS-skole. I skoleåret 18/19 arbejder vi efter LEAPS-modellen  i 0., 1., 4., 7. klasse samt i enkelte klasser i vores specialgrupper. I 2020 arbejder alle klasser med LEAPS.
LEAPS er en fuldstændig skoletransformation, hvor man søger at engagere eleverne på en helt ny måde. Eleverne bruger projektbaseret læring til at nå de forskellige læringsmål, se sammenhængen mellem fagene, sammenhængen med den virkelige verden og med dem selv. Du kan læse mere på: www.leapsskoler.dk

Stilling 1 - Ansættelse fra 1. november 2018 - tidsbegrænset til 30. juni 2019
Vi søger en lærer hvor erfaring med undervisning i dansk i udskolingen, specialundervisning og evt. LKT er nødvendig 

Stilling 2 - Ansættelse fra 1. november 2018 - tidsbegrænset til 8. april 2019
Vi søger en lærer der har lyst til, at arbejde i et skiftende skema, da stillingen er sat sammen til én stilling på grund af faste læreres kortere perioder med bl. a. barselsfravær

Der kan være undervisning i dansk, engelsk,  N/T, musik, historie, geografi, samfundsfag, musik. Din primære ansættelse er i almendelen, men der vil også være timer i specialgrupperne

Vil du vide mere om stillingerne, kan du kontakte pædagogisk leder Daniel Hald, tlf. 24 27 24 52.

For begge stillinger forventer vi at du:
 • er læreruddannet
 • vil fremme folkeskolereformens mål om, at alle elever skal lære mere og blive så dygtige, de kan
 • er anerkendende, troværdig og loyal i enhver henseende
 • bidrager til en hverdag med fokus på elevernes læring og trivsel
 • deltager aktivt i udviklingen af skolen
 • har gode kompetencer i forhold til det tværfaglige samt forældresamarbejdet
 • har gode kommunikationsegenskaber
 • kan anvende IT samt digitale læringsmidler i undervisningen. 

Du kan forvente at:
 • møde glade og forventningsfulde elever og forældre
 • få et spændende og alsidigt job med kompetente og arbejdsomme kollegaer
 • få kollegaer der er anerkendende, åbne og ærlige over for hinanden
 • møde en afdeling med høj faglighed
 • møde en bred vifte af samarbejdspartnere
 • komme på en arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem KL og Lærernes Centralorganisation.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, og børneattest vil blive indhentet. 

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
For yderligere information om skolen, henvises til vores hjemmeside www.signaturskolen.esbjergkommune.dk

Ansøgningsfrist
19. oktober 2018
 
Der er planlagt ansættelsessamtaler i uge 43/44.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
 
Når du klikker på ”send ansøgning” vil du kunne vælge hvilke/hvilken stilling du ønsker at søge samt påføre dine linjefag.
 

 

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Midlertidig ansættelse

Ansøgningsfrist
19-10-2018 23:59

Tiltrædelse
1. november 2018

KONTAKTPERSON

Daniel Hald
Telefon 24 27 24 52
© 2012 i Esbjerg Kommune