Konsulent med juridisk baggrund og gerne med socialfaglige kompetencer til Familierådgivningen i Familie & Forebyggelse

Esbjerg Kommune søger en dygtig konsulent til Familierådgivningen der varetager myndighedsområdet for børn og unge med særlige behov. Familierådgivningen er en del af Familie & Forebyggelse i Esbjerg Kommune. 
 
Familierådgivningen består af ca. 120 medarbejdere organiseret i distrikter med hver sin distriktsleder og fagkoordinator. Den overordnede ledelse varetages pt. af familiechefen.
Som konsulent i Familierådgivningen refererer du til lederen af den interne afdeling.
 
Der er tale om en fast stilling på fuld tid (37 timer).
 
Forventet tiltrædelse den 1. december 2018.
 
Vi leder efter en person, der brænder for indsatsen for børn og unge og for at understøtte både den juridiske kvalitet såvel som den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen.
 
Opgaverne kan eksempelvis være:
 
At yde juridisk og socialfaglig bistand vedr. myndighedsområdet for børn og unge med særlige behov til ledelsen:
 • Juridisk og socialfaglig sparring vedr. forvaltningsmæssige forhold og processer
 • Juridisk og socialfaglig sparring og kvalificering i forbindelse med opstart af udviklingsopgaver og projekter på området med henblik på at sikre lovmedholdelighed
 • Juridisk og socialfaglig sparring ved udarbejdelse af kontrakter
 • Juridisk og socialfaglig sparring i forbindelse med pressesager
 • Juridisk og socialfaglig sparring ift. konkrete borgersager, herunder klagesager, hvor der indgår særlige forhold
 • Deltagelse i møder med borgere, hvor der er behov for særlige juridiske og eller socialfaglige kompetencer.

At understøtte kvaliteten i anbringelsessager, herunder sager der lægges op til Børn og unge-udvalget. Opgaverne i forbindelse med kvalitetssikringen er bl.a. følgende:
 • Juridisk og socialfaglig sparring og kvalitetssikring af sager, der lægges op til beslutning i Børn og unge-udvalget, herunder kvalitetssikring af indstillinger
 • Fast deltagelse i kvalitetssikringsmøder for tvangssager med henblik på kvalificering af sagerne
 • Tæt samarbejde med sekretariatet for Børn og unge-udvalget med henblik på løbende kvalitetssikring af sager, der lægges op til Børn og unge-udvalget.

At understøtte implementering af nye metoder og lovgivning i Familierådgivningen:
 • Som konsulent understøtter du implementering af (ny) lovgivning i Familierådgivningen. Du yder sparring til fagkoordinatorerne i alle sager og forhold, hvor der er behov herfor. Du vil typisk have kontakt til fagkoordinatorerne, som har den daglige kontakt til rådgiverne.
 • Løbende fokus og opfølgning på lovgivning med relevans for Familierådgivningen, herunder principafgørelser samt ankeafgørelser under Familierådgivningen.
 • Formidling af ny lovgivning og principafgørelser til ledelsen, herunder juridisk tolkning af konsekvenser af ankepraksis og ny lovgivning med henblik på implementering i praksis
 • Udarbejdelse af relevante beskrivelser og vejledninger med henblik på implementering af ny lovgivning
 • Undervisning af fagkoordinatorer og rådgiverteams i relevante forhold.  

Vi forventer, at du:
 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som jurist gerne med socialfaglige kompetencer
 • Har erfaring med og viden om socialfaglige, kommunalretlige og forvaltningsretlige forhold
 • Har erfaring med og viden om området udsatte børn og unge
 • Er samarbejdsorienteret og ”serviceminded”
 • Insisterer på kvalitet og faglighed
 • Har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner. Du er præcis og tydelig i din formidling
 • Har ”personlig autoritet” som kan understøtte din høje faglighed 
 • Har politisk tæft og interesse
 • Er udadvendt og humørfyldt.
 
At arbejde i Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune er landets femtestørste kommune med ca. 115.000 indbyggere. En kommune med storbyens puls, Danmarks ældste by, åbne landområder og dejlige småbyer med nærvær og ro. Esbjerg Kommune har et bredt dækkende erhvervsliv og en ledighed, der er blandt de laveste i landet. Der er et godt politisk klima og tradition for et godt samarbejde mellem det politiske og det administrative system.
 
Esbjerg Kommune er en rummelig arbejdsplads, der er baseret på ”det hele menneske”, tryghed og fleksibilitet. Vi lægger vægt på et godt og sundt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk. Esbjerg Kommune tager således vare på den enkelte medarbejder både fagligt, personligt og karrieremæssigt. Der er plads til forskellighed, og vi tror at forskellighed er med til at give styrke og bredde i hverdagen.
 
Lokalt kendskab er ikke en forudsætning.
 
Vi tilbyder en levende og spændende arbejdsplads, tæt på både det borgerrettede arbejde og de politiske beslutningsprocesser.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte familie- og forebyggelseschef Jørgen Bruun på telefon nr. 20 69 89 01.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, og børneattest vil blive indhentet.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 21. oktober 2018.
 
Ansøgningen sendes elektronisk
Klik på "send ansøgning" nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
 
 

 

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
21-10-2018 23:59

Tiltrædelse
1. december 2018

KONTAKTPERSON

Familie- & forebyggelseschef Jørgen Bruun
Telefon 20 69 89 01
© 2012 i Esbjerg Kommune